Bezpłatna konsultacja +48 505 657 675 biuro@voxveritas.pl
Infolinia: +48 505 657 675   Pon-Sob 8:00-18:00

Odszkodowania powypadkowe

Obszar działań

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE

Jak odzyskać odszkodowanie w wypadku komunikacyjnym?

Wypadki komunikacyjne należą do najczęstszych i najbardziej groźnych zdarzeń. Mogą się przytrafić nie tylko kierowcom samochodów, ale także motocyklistom, rowerzystom,  pasażerom i pieszym. Warto pamiętać, że jeśli odnieśli Państwo obrażenia w wypadku drogowym, to zgodnie z prawem, możecie ubiegać  się odszkodowanie,  zadośćuczynienie czy rentę  uzupełniającą. Uzyskacie je nawet w przypadku, gdy sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnego OC. Odszkodowanie przyznawane jest wszystkim osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, które nie były ich bezpośrednim sprawcą. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. To właśnie owa polisa OC przenosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń odszkodowawczych na firmę ubezpieczeniową. W ten sposób obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia osobom poszkodowanym uzyskanie odszkodowania, a sprawców chroni przed niewypłacalnością. 

Komu przysługuje odszkodowanie powypadkowe?

O odszkodowanie powypadkowe może starać się każdy poszkodowany, będący uczestnikiem wypadku komunikacyjnego. Tego typu rekompensata pieniężna  w całości wypłacana jest z OC sprawcy wypadku. Jeśli jednak nie jest możliwe ustalenie jego danych lub nie posiada on ważnego ubezpieczenia odszkodowanie wypłacane jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku śmiertelnego wypadku komunikacyjnego odszkodowanie lub zadośćuczynienie przyznawane jest najbliższej rodzinie. Jeśli poszkodowanym jest małoletni, odszkodowanie wypłacane jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom. Zadośćuczynienie i odszkodowanie przysługują ofiarom wypadków i członkom ich rodzin (również dzieciom przysposobionym czy dzieciom drugiego partnera, które zamieszkiwały z ofiarą we wspólnym gospodarstwie domowym). 

Nasza kancelaria VOX VERITAS® zajmuje się profesjonalną pomocą ofiarom wypadków komunikacyjnych czy zdarzeń losowych, w wyniku których utracili zdrowie, możliwość zarobkowania, kwalifikacje zawodowe czy też w wyniku śmierci – najbliższe osoby.  Świadczymy pomoc w odzyskaniu należnego zadośćuczynienia i odszkodowania. VOX VERITAS® pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy czy też rodzinom, które w wypadku komunikacyjnym straciły najbliższych. Świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wszelkiego rodzaju upadki, np. na chodniku czy mokrej lub oblodzonej nawierzchni.

Wysokość odszkodowania czy zadośćuczynienia

Kodeks cywilny swymi przepisami nie reguluje kryteriów potrzebnych do ustalenia kwoty odszkodowania  czy zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny. Art. 445 §  1 k.c. wskazuje, że powinna ona być „odpowiednia”. Można je jednak znaleźć w orzecznictwie, na podstawie którego wypłacana jest rekompensata. Przede wszystkim pod uwagę brany jest rodzaj i stopień doznanego uszczerbku (zarówno fizycznego, jak i psychicznego) oraz następstwa powstałe w wyniku uszkodzeń. Ważny jest również czas trwania choroby oraz długość i koszty leczenia i rehabilitacji. Przy przyznawaniu odszkodowania, bądź zadośćuczynienia duże znaczenie ma też nie tylko wpływ wypadku i jego skutków na dotychczasowe życie poszkodowanego i jego rodziny, ale też charakter wykonywanej dotychczas pracy i utrata zdolności wykonywania tego zajęcia z powodu skutków wypadku. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenie to ma charakter kompensacyjny, powinno więc posiadać wartość ekonomiczną. 

Formy rekompensaty pieniężnej

Osoba poszkodowana może skorzystać z kilku form odszkodowania, przewidzianych przez kodeks cywilny. Może ubiegać się o  zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp. – art. 444 § 1 k.c., zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne – art. 445 § 1 k.c. czy też zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – art. 361 § 2 k.c.. W szczególnych przypadkach, na podstawie art. 444 § 2 k.c. poszkodowany ma prawo do ubiegania się o świadczenie rentowe na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, a także o rentę uzupełniającą, stanowiącą wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku. Poszkodowany może również skorzystać z jednorazowego świadczenia umożliwiającego mu przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa – art. 447 k.c. Osoby, które w wypadku straciły najbliższych, mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie art. 446 § 4 k.c. Oprócz tego ubezpieczyciel w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu ofiary śmiertelnej osobom, które te koszty poniosły.

Jakie są wymagane dokumenty?

Podstawą do uzyskania zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia jest rzetelne udokumentowanie doznanych szkód i strat – zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym oraz oszacowanie ich wartości. Dlatego też będąc ofiarą wypadku komunikacyjnego bezwzględnie należy gromadzić całą dokumentację medyczną oraz wszystkie rachunki i faktury, które potwierdzą wydatki związane z poniesionym przez nas uszczerbkiem na zdrowiu. Mogą to być zarówno rachunki za zakup leków czy sprzętu ortopedycznego, faktury za konsultacje lekarskie, rehabilitację, a nawet dojazdy do placówek medycznych czy zatrudnienie opiekunki w przypadku braku możliwości samodzielnej egzystencji. Jeśli wypadek spowodował niepełnosprawność uczestnika zdarzenia, należy również przedstawić dokumenty potwierdzające koszty remontu i przystosowania lokalu do zamieszkania przez osobę niepełnosprawną. 

Nie znazłeś usługi, która Cię interesuje?

Skontaktuj się z nami! Sprawdzimy co możemy dla Ciebie zrobić
Skontaktuj się z nami