Bezpłatna konsultacja +48 505 657 675 biuro@voxveritas.pl
Infolinia: +48 505 657 675   Pon-Sob 8:00-18:00

Zostałem ranny w wypadku

Obszar działań

ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU

Na odzyskanie pieniędzy za wypadek komunikacyjny masz nawet 20 lat!

Zgodnie z art. 442[1] § 1 kodeksu cywilnego na roszczenia odszkodowawcze mamy czas do 3 lat.  Jest on liczony od chwili, w której osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie. Należy bowiem pamiętać, że uszczerbek na zdrowiu nie musi wystąpić od razu, może to mieć miejsce po jakimś czasie od wypadku. Tak więc okres trzech lat liczony jest od momentu jego zdiagnozowania. Jeśli, zaś sprawca wypadku komunikacyjnego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, okres przedawnienia wynosi aż 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Masz prawo do odszkodowania nawet jeśli ponosisz częściową winę

Nie każdy uczestnik wypadku komunikacyjnego wie, że prawo do odszkodowania powypadkowego przysługuje osobie poszkodowanej nawet jeśli w chwili zdarzenia nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa czy założonego kasku. Prawo do rekompensaty finansowej przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie ponosi wyłącznej winy za wypadek, nawet jeżeli znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym. Bardzo ważnym kryterium w ubieganiu się o rekompensatę stanowi  właśnie kwestia ponoszenia wyłącznej winy. Dlatego nawet, jeśli poszkodowany w jakimś stopniu przyczynił się do zaistnienia szkody, może otrzymać odszkodowanie czy rekompensatę.

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty pieniężnej, otrzymywana z tytułu poniesionej szkody niemajątkowej, np. negatywnych przeżyć związanych z wypadkiem, które wpływają na nasze życie, wywołując zaburzenia psychiczne i fizyczne –  Podkreślić należy tu, że szkód niemajątkowych – bólu czy cierpienia nie da się w pełni zrekompensować za pomocą świadczeń pieniężnych, lecz można złagodzić ich negatywne skutki. Odszkodowanie, zaś może być wypłacane zarówno w przypadku szkody na osobie, jak i na mieniu. Oczywiście dochodzenie odszkodowania w żadnym stopniu nie wyklucza starań o otrzymanie zadośćuczynienia i odwrotnie. Jeśli osoba poszkodowana dodała zarówno szkody materialnej, jak i niematerialnej ma prawo starać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie?

By uzyskać pomoc, należy skontaktować się ubezpieczycielem lub kancelarią prawną. W przypadku naszej firmy można tego dokonać na kilka sposobów – za pomocą strony internetowej www.woxveritas.pl i znajdujących się na niej danych kontaktowych (telefon, e-mail) lub osobiście – w naszych oddziałach terenowych, których lista jest umieszczona na powyższej stronie. Nasi specjaliści z wielką starannością i empatią zapoznają się z okolicznościami wypadku czy zdarzenia, w którym brali Państwo udział. Następnie poprosimy Was o dostarczenie pełnej dokumentacji, w formie elektronicznej. Udzielamy bezpłatnej porady prawnej i opracowujemy dalszy plan działania z myślą o tym, jak uzyskać odszkodowanie. Powierzając nam swoje sprawy, mają Państwo pewność, że zrobimy wszystko, aby proces uzyskiwania odszkodowania był jak najkrótszy i pozwolił zmierzyć się z nową rzeczywistością. Dlatego też mamy opracowany pionierski system zarządzania sprawami odszkodowawczymi „SZYBKA WYPŁATA”. Czasem od momentu rozpoczęcia przez nas działań, aż do wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania mijały zaledwie 3 dni.

Nowoczesna rehabilitacja w walce o Twoje zdrowie

Walcząc o odszkodowanie dla naszych klientów nie pozostawiamy ich samym sobie, ale organizujemy dla nich specjalistyczne leczenie. Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą skorzystać z nowoczesnej rehabilitacji z wykorzystaniem egzoszkieletu bionicznego. Obecnie jest to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi wykorzystywanych w przywracaniu sprawności osób z niedowładem kończyn. Rehabilitacja przy użyciu egzoszkieletu doskonale wpływa nie tylko na układ kostny, mięśniowy czy też naczyniowy, ale również  oddechowy czy trawienny. Sama pionizacja pacjentów leżących oraz ich ruch poprawiają dokrwienie mózgu oraz stymulują układ nerwowy, kontrolujący i koordynujący pracę wszystkich układów ludzkiego organizmu. Tego typu ćwiczenia doskonale wpływa na psychikę pacjentów, bowiem „samodzielne” zrobienie kilku kroków jest ogromną motywacją do dalszej, ciężkiej i mozolnej rehabilitacji, która przynosi wspaniałe efekty.

Nie znazłeś usługi, która Cię interesuje?

Skontaktuj się z nami! Sprawdzimy co możemy dla Ciebie zrobić
Skontaktuj się z nami