Bezpłatna konsultacja +48 505 657 675 biuro@voxveritas.pl
Infolinia: +48 505 657 675   Pon-Sob 8:00-18:00

Reprezentacja sądowa sprawa karna

Odszkodowania powypadkowe

Reprezentacja sądowa sprawa karna

Sprawy karne budzą większe przerażenie wśród społeczeństwa niż rodzinne czy gospodarcze. Prawo karne to przepisy, które normują odpowiedzialność pod groźbą kary kryminalnej za czyny zabronione. Wybór adwokata, który pomoże w tej sprawie powinien być szczególnie staranny, ponieważ ceną za jego błędy może okazać się wieloletnie pozbawienie wolności. Ważne, aby był to karnista – prawnik specjalizujący się w prowadzeniu podobnych spraw. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby wybrać dobrego obrońcę, który z zaangażowaniem będzie reprezentował Klienta przed sądem.

Bezpłatna konsultacja

Nasi specjaliści udzielą wyczerpującej porady w interesującej Cię dziedzinie

PRAWO KARNE – JAKIE SPRAWY OBEJMUJE?

Prawem karnym określa się zespół przepisów określających odpowiedzialność karną, którą należy ponieść za czyny zabronione. Podstawowym źródłem przepisów z tego zakresu w Polsce jest Kodeks karny. Wykorzystuje się również przepisy z Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

Prawo karne pełni kilka bardzo ważnych funkcji. Podstawą jest zapewnienie obywatelom poczucia sprawiedliwości – za czyn zabroniony przestępca jest karany, co łagodzi negatywne odczucia społeczne. Odgrywa ono także rolę ochronną w stosunku do bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz dóbr materialnych (płaszczyzna prewencyjna, represyjna i zabezpieczająca). Prawo karne ma zadanie, w możliwy sposób, naprawić zło wyrządzone poszkodowanemu (funkcja kompensacyjna). Jego celem jest nie tylko „odwet” za popełnione przestępstwo, ale przede wszystkim zapobieganie i edukowanie społeczeństwa, co pozwala obniżyć przestępczość i zapewnić obywatelom ład publiczny.

NAJPOPULARNIEJSZE TYPY PRZESTĘPSTW KARNYCH

Sprawy karne dzieli się na kilka różnych typów. W praktyce najczęściej spotyka się:

 1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu :
 • doprowadzenie do rozstroju zdrowia poszkodowanego (przestępstwo ścigane na podstawie art. 156 i 157 Kodeksu karnego),
 • udziały w bójkach, pobiciach, narażenie innych na utratę zdrowia lub życia,
 • fałszerstwo dokumentów i poświadczenie nieprawdy,
 • prowadzenie pojazdów (samochód, rower, motocykl) w stanie odurzenia,
 1. Przestępstwa przeciwko mieniu:
 • kradzieże i kradzieże z włamaniem,
 • rozboje,
 • kradzieże rozbójnicze,
 • wymuszenia rozbójnicze.

III. Inne przestępstwa oraz wykroczenia:

 • posiadanie substancji zakazanych,
 • handel narkotykami lub innymi substancjami psychotropowymi.

W polskim prawie sprawy karne są klasyfikowane także ze względu na stopień szkodliwości popełnionych czynów. Taka typologia ma bardzo duże znaczenie pod kątem wymiaru kary oraz możliwości warunkowego zwolnienia przed zakończeniem jej odbywania. Warto pamiętać, że nie każdy adwokat karnista specjalizuje się w tego typu sprawach.

W Polsce ze względu na stopień szkodliwości społecznej sprawy karne dzieli się na:

 • zbrodnie – przestępstwa, które są zagrożone karą pozbawienia wolności na co najmniej 3 lata (lub więcej),
 • występki – przestępstwa, za które grozi kara grzywny powyżej 30 stawek dziennych, kary ograniczenia lub pozbawienia wolności ponad miesiąc.

Kodeks karny przestępstwa dzieli również biorąc pod uwagę sposób zachowania się sprawcy:

 • z działania,
 • z zaniechania,
 • z działania i zaniechania.

Przestępstwa są dzielone na umyślne i nieumyślne oraz powszechne (może je popełnić każdy) i indywidualne.

Kolejny podział bierze pod uwagę sposób ścigania:

 • przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (z urzędu lub na wniosek),
 • przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (prywatno-skarbowe).

Klasyfikacja przestępstw ma duże znaczenie podczas doboru adwokata. Dobry prawnik dokładnie wyjaśnia Klientowi, jaki maksymalny wymiar kary przewidziany jest przez przepisy za popełnienie danego czynu. Poszczególne przestępstwa w różny sposób mogą zostać zakwalifikowane przez sąd – na podstawie zebranych materiałów dowodowych, zeznań świadków i wnikliwej analizy sprawy. Ważne jest, aby karnista dokładnie prześledził sprawę i przybliżył oskarżonemu kwestie formalne.

Pomogliśmy
już ponad
30 tyś.
poszkodowanym

WYPADEK KOMUNIKACYJNY JAKO PRZESTĘPSTWO

Wypadki komunikacyjne to przestępstwa, których większość kierowców dopuszcza się nieumyślnie. Sprawa karna za wypadek samochodowy najczęściej prowadzona jest, gdy w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inna osoba poniesie śmierć. Za taki czyn może grozić kara sięgająca nawet 12 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów (może być dożywotni).

Wiele zdarzeń drogowych to drobne stłuczki, które przez polskie przepisy nie są klasyfikowane jest przestępstwo, ale wykroczenie (najczęściej grozi za nie mandat). Wypadek samochodowy stanowi przestępstwo, gdy w jego wyniku inna osoba doznaje naruszenia czynności ciała bądź rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni. Nieumyślne naruszenie zasad ruchu drogowego nie spowoduje wtedy, że czyn zostanie zaklasyfikowany jedynie jako wykroczenie.

Za umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym uznaje się:

 • złamanie reguł przepisów prawnych,
 • zignorowanie sygnalizacji świetlnej,
 • nie stosowanie się do komunikatów określonych na znakach drogowych (w tym przekroczenie dozwolonej prędkości).

Nieumyślnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest niezachowanie należytej ostrożności (np. nieupewnienie się, czy w danej chwili można bezpiecznie zmienić kierunek).

Gdy w wyniku wypadku inna osoba poniesie uszczerbek na zdrowiu, zdarzenie klasyfikowane jest jako przestępstwo. W przypadku uszczerbku osoby najbliższej sprawcy wypadku, ściganie przestępstwa następuje wyłącznie na wniosek tej osoby (z wyjątkiem ciężkiego uszczerbku lub śmierci poszkodowanego).

Sprawa karna za wypadek samochodowy przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku śmierci poszkodowanego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W praktyce wyroki za wypadki komunikacyjne często przewidują warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. Kierowcy znajdującemu się pod wpływem alkoholu lub zbiegłemu z miejsca wypadku, w którym inna osoba poniosła śmierć bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu, grozi kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

 

SZUKAM DOBREGO ADWOKATA – SPRAWA KARNA. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Sprawy karne są poważne, a konsekwencje braku dobrego adwokata mogą zaważyć na całym późniejszym życiu. Nic więc dziwnego, że oskarżeni, często zadają pytanie: „Znacie dobrego karnistę?”. Polecenia znajomych czy rodziny są bardzo cenne, ale warto pamiętać, że dobry prawnik zwykle ma konkretną specjalność. Adwokat, który prowadził sprawę z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego bądź rodzinnego, nie zawsze odnajdzie się w postępowaniu karnym.

Zadajesz sobie pytanie: „Szukam dobrego adwokata – sprawa karna”? Dokładnie zapoznaj się z ofertą wybranych kancelarii i ich szczegółowym zakresem działania. Sprawdź:

 • wykształcenie i przebieg kariery karnisty,
 • prowadzone dotychczas sprawy, ich zakres i wyroki sądowe, które na nich zapadły,
 • opinie o danym prawniku.

Adwokat w sprawach karnych (jako obrońca) ma za zadanie udowodnić brak popełnienia przestępstwa. Gdy przestępstwo zostało jednoznacznie udowodnione, jego celem jest uzyskanie możliwie, jak najkorzystniejszego wyroku dla podejrzanego lub oskarżonego (najniższy możliwy wymiar kary).

Karnista może reprezentować także osobę pokrzywdzoną. Jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego wspiera prokuratora. Jego celem jest wtedy uzyskanie możliwie, jak najwyższej kary dla sprawcy przestępstwa oraz pomoc w uzyskaniu obowiązku naprawienia szkody w jak najwyższym stopniu.

Kancelaria VOX VERITAS® współpracuje z wieloma doświadczonymi adwokatami prawa karnego, którzy wspierają ofiary wypadków samochodowych lub rodziny osób, które w nich zginęły. Ich celem jest uzyskanie satysfakcjonującego zadośćuczynienia. Katowice i cały Śląsk to jedne z terenów działania kancelarii. Warto pamiętać, że sprawy karne są bardzo dynamiczne, dlatego najlepiej wybierać dobrego prawnika na miejscu toczenia się procesu.

 

Bezpłatna porada

Skorzystaj
z formularza kontaktowego

Wypełnij formularz i prześlij go nam.
Odezwiemy się do Ciebie z pomocą,