Bezpłatna konsultacja +48 505 657 675 biuro@voxveritas.pl
Infolinia: +48 505 657 675   Pon-Sob 8:00-18:00

Renty powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe

Renty powypadkowe

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to nie jedyne świadczenia jakie może uzyskać osoba poszkodowana w wypadku. Kancelaria VOX VERITAS® pomaga również swoim klientom w uzyskaniu rent powypadkowych. Dzięki takim środkom, wypłacanym cyklicznie poszkodowany ma szansę polepszyć swoje życie i dostosować dom czy mieszkanie do swoich potrzeb.

Bezpłatna konsultacja

Nasi specjaliści udzielą wyczerpującej porady w interesującej Cię dziedzinie
Otrzymaj tyle pieniędzy ile Ci się należy

Komu przysługuje renta powypadkowa?

Świadczenie rentowe przysługuje osobie, która na skutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub wypadku w rolnictwie doznała obrażeń ciała, a przy tym częściowo lub całkowicie utraciła zdolność do pracy zarobkowej. Wówczas renta ma pokryć część lub całość dochodów, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie uległ wypadkowi. 

Świadczenie to przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego, a także bez względu na datę powstania spowodowanej wypadkiem niezdolności do pracy. Prawo do tej renty ustaje z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, a w przypadku ponownego jej wystąpienia, prawo to przywraca się – bez względu na to, jak długa była przerwa. 

Oprócz tego renta przysługuje poszkodowanym także wówczas, gdy ich potrzeby finansowe zwiększyły się z uwagi na konieczność opłacenia leczenia, rehabilitacji czy specjalnej diety. Wtedy powinna ona również pokrywać koszty dojazdu do placówek czy zakupu leków. O rentę ubiegać się też można w sytuacji, gdy widoki powodzenia na przyszłość poszkodowanego zmniejszyły się, np. jeśli przez doznane w wypadku obrażenia nie będzie mógł on podjąć pracy w zawodzie, do wykonywania którego się przygotowywał.

Pomoc prawna

Kto może wypłacić rentę poszkodowanemu?

Odpowiedzialny za wypłatę rent jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale oprócz tego poszkodowanemu należy się renta również z polisy OC, która jest wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeń sprawcy wypadku. Niestety, jak wiadomo ich wysokość często jest wysoce zaniżona i nijak ma się do zwiększonych potrzeb poszkodowanych, dodatkowych wydatków i trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. 

VOX VERITAS® walczy więc  o to, aby  klienci uzyskali renty powypadkowe w wysokości adekwatnej do swoich potrzeb po wypadku.  Tak, by w sposób faktyczny rekompensowały one ich niemożność pracy i zarobkowania. 

Pomagamy również  zrealizować niezależne opinie lekarskie ortopedów, neurologów, psychiatrów i rehabilitantów. Dzięki nim można zapoznać się z rzeczywistym stanem zdrowia i stopniem upośledzenia funkcjonalnego organizmu danej osoby. Często opinie medyczne dokonywane przez ubezpieczycieli są wysoce zaniżone. Profesjonalna opinia może pomóc zwiększyć wysokość odszkodowania, rent powypadkowych, zabezpieczyć potrzeby nowoczesnej rehabilitacji oraz dostosować odpowiednie leczenie. 

Opinie medyczne określają procentowo stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Dzięki temu można ustalić zasadność poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji, jak również zdolność do pracy, konieczność dodatkowej opieki czy specjalnego sposobu żywienia. Dokładna opinia pomoże także odpowiedzieć na pytanie czy dany uraz lub upośledzenie są skutkiem wypadku i jakie jest rokowanie poszkodowanego na przyszłość.

Pomogliśmy
już ponad
30 tyś.
poszkodowanym

Pomoc prawna w pigułce

O jakie świadczenia pieniężne mogą ubiegać się poszkodowani w wypadkach?

 

 1. Zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie;
 2. Szeroko pojęte odszkodowanie jako rekompensata za poniesione szkody majątkowe, wyróżnić można:
 • Odszkodowanie za obrażenia ciała;
 • Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji;
 • Odszkodowanie za poniesione koszty dojazdu do placówek medycznych;
 • Odszkodowanie za opiekę osób trzecich;
 • Odszkodowanie za zakup protezy bionicznej;
 • Odszkodowanie za zakup wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji;
 • Odszkodowanie za remont domu i wyposażenia go w specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny poszkodowanemu;
 • Odszkodowanie za zakup samochodu dostosowanego do potrzeb poszkodowanego;
 • Odszkodowanie za utracone zarobki;
 • Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby;
 1. Długoterminowe świadczenia pieniężne, znane powszechnie jako renta, do których zaliczamy: 
 • Renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy; 
 • Renty z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy;
 • Renty na rehabilitację robotyczną;
 • Renty powypadkowe;
 • Renty wyrównawcze; 
 • Renty rodzinne;
 • Renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

 

Jaką inną pomoc oferuje kancelaria VOX VERITAS® osobom poszkodowanym?

 

 1. Zorganizowanie profesjonalnych opinii psychologicznych pomocnych szczególnie w walce o wysokie zadośćuczynienie.
 2. Pomoc w realizacji niezależnych opinii medycznych ortopedów, neurologów, psychiatrów, rehabilitantów i fizjoterapeutów.
 3. Pomoc w realizacji niezależnych analiz i rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych.
 4. Przygotowanie procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego.
 5. Zorganizowanie bezpłatnej rehabilitacji robotycznej.
 6. Zorganizowanie leczenia w najlepszych klinikach w kraju. 

9 kroków do tego, aby specjaliści z VOX VERITAS® zajęli się Państwa sprawą

  1. Kontakt z pracownikami kancelarii – telefonicznie, e-mailem lub osobiście w naszych oddziałach terenowych (wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.voxveritas.pl).
  2. Przedstawienie naszym specjalistom okoliczności wypadku lub zdarzenia, w którym brali Państwo udział.
  3. Dostarczenie pełnej dokumentacji związanej z Państwa sprawą.
  4. Udzielenie bezpłatnej porady prawnej przez naszych pracowników i przedstawienie ewentualnego planu działania. 
  5. Spisanie umowy z kancelarią Vox Veritas, udzielenie jej pełnomocnictwa oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 • Zlecenie przez kancelarię wykonania niezależnych opinii medycznych i psychologicznych przez specjalistów z dziedziny psychiatrii, psychologii, ortopedii, neurologii, fizjoterapii i rehabilitacji.
 1. Oszacowanie przez naszych pracowników procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. 
 2. Wypłata odszkodowania na konto klienta do 30 dni od chwili rozpoczęcia działań przez kancelarię. 
 3. Reprezentacja poszkodowanego podczas negocjacji z ubezpieczycielem oraz w trakcie rozprawy sądowej. 

 

Bezpłatna porada

Skorzystaj
z formularza kontaktowego

Wypełnij formularz i prześlij go nam.
Odezwiemy się do Ciebie z pomocą,