Bezpłatna konsultacja +48 505 657 675 biuro@voxveritas.pl
Infolinia: +48 505 657 675   Pon-Sob 8:00-18:00

Odszkodowanie za złamany kręgosłup

Odszkodowanie za złamany kręgosłup

Często w życiu bywa tak, że doceniamy coś dopiero wówczas, gdy to stracimy. Tak samo bywa ze zdrowiem, które okazuje się być bardzo ulotne. W wyniku wypadków losowych lub komunikacyjnych możemy doznać poważnych obrażeń ciała, wiążących się niekiedy z długim leczeniem i kosztowną rehabilitacją. W najgorszych przypadkach obrażenia te będą towarzyszyć nam do końca życia, ponieważ nie ma sposobów na ich wyleczenie.  Wszelkie powypadkowe urazy pozostają w naszej pamięci na długo, ponieważ wiążę się z nimi dyskomfort, ból, cierpienie, a niekiedy również niepełnosprawność. Przytłacza nas także długi okres rekonwalescencji, trud włożony w ćwiczenia rehabilitacyjne czy fakt, że w codziennych czynnościach musimy prosić o pomoc osoby trzecie.

Bezpłatna konsultacja

Nasi specjaliści udzielą wyczerpującej porady w interesującej Cię dziedzinie

Złamanie kręgosłupa – uraz zagrażający życiu

Złamanie kręgosłupa bezpośrednio zagraża życiu i pociąga za sobą poważne, często nieodwracalne skutki zdrowotne. Jak wynika z doświadczeń lekarzy, złamanie, a także inne uszkodzenia kręgosłupa, najczęściej dotyczy odcinka szyjnego. Najpoważniejszym urazem w tej części kręgosłupa jest uszkodzenie rdzenia kręgowego, które powoduje porażenie lub niedowład kończyn górnych lub dolnych, a także zaburzenia oddechowe, zaburzenia kontroli pęcherza moczowego i zwieraczy odbytu.

Słysząc hasło „złamany kręgosłup” świat poszkodowanego zatrzymuje się na kilka chwil. Jeden wypadek zmienia jego życie na zawsze. Jednak nie można myśleć kategoriami „złamany kręgosłup = złamane życie”. Czasu nie da się cofnąć, ale w każdej trudnej sytuacji należy walczyć do końca. 

 

Odszkodowanie to nie jedyne świadczenie, o które można się ubiegać

Doznając złamania kręgosłupa poszkodowani skupiają się na swoim urazie, utraconej sprawności i zapominają o tym, że przysługuje im zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz inne należne świadczenia pieniężne. Poszkodowany, który doznał złamania kręgosłupa w wypadku ma prawo do:

  • zadośćuczynienia i odszkodowania za poniesione straty niematerialne i materialne;
  • zwrotu kosztów leczenia;
  • zwrotu kosztów opieki stanowionej przez osoby trzecie;
  • zwrotu utraconych korzyści;
  • renty;
  • pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego;
  • zwrotu kosztów dojazdu do placówek medycznych. 

VOX VERITAS® – na temat odszkodowań za obrażenia ciała wiemy wszystko

Kancelaria VOX VERITAS®  przychodzi z pomocą naszym klientom w uzyskaniu odszkodowania i wyżej wymienionych świadczeń pieniężnych. Naszym sukcesem jest sprawa 18-letniego mężczyzny, który w wyniku wypadku doznał złamania kręgosłupa, a w związku z nim niedowładu kończyn dolnych. Kancelaria VOX VERITAS® wywalczyła dla niego odszkodowanie w wysokości 356 000 zł oraz rentę rehabilitacyjną na robotyczną rehabilitację w wysokości 24 000 zł miesięcznie w kilku cyklach rocznych. Był to efekt profesjonalnie napisanego odwołania i niezależnych opinii medycznych przygotowanych przez VOX VERITAS®. Poszkodowany uzyskał pomoc prawną oraz doradztwo z zakresu neurorehabilitacji. Cieszymy się, że chociaż w taki sposób przyczyniliśmy się do zrekompensowania mu bólu i cierpienia. 

Stworzyliśmy również specjalną ofertę dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, niebędących sprawcami wypadku. Umożliwia ona skorzystanie z bezpłatnej rehabilitacji robotycznej. Zespół lekarzy orzeczników, ortopedów i neurologów, który współpracuje z kancelarią wykona kompleksowe badania i przygotuje opinie potrzebne do wnioskowania o pokrycie leczenia w nowoczesnych ośrodkach medycznych, natomiast wykwalifikowani prawnicy postarają się udowodnić konieczność używania podczas rehabilitacji zaawansowanego egzoszkieletu mobilnego i pokrycia kosztów jego zakupu z polisy OC sprawcy wypadków.

Pomogliśmy
już ponad
30 tyś.
poszkodowanym

Rehabilitacja robotyczna – milowy krok w walce o zdrowie

Rehabilitacja robotyczna to nowatorska metoda pozwalająca na prowadzenie terapii z wykorzystaniem egzoszkieletu. Urządzenie to zostało stworzone z myślą o rehabilitacji osób z niedowładem kończyn dolnych. Znajduje zastosowanie w terapii pacjentów po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, przebytym udarze oraz schorzeniach takich jak: stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia mięśniowa oraz wiele innych. Idealnie sprawdza się również w pionizacji pacjentów. Rehabilitacja robotyczna świetnie nadaje się dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i ich bliskich. Przy pomocy egzoszkieletu poszkodowani mają możliwość zacząć samodzielnie wstawać i chodzić, a także nauczyć się prawidłowych wzorów chodu, utraconych w wyniku wypadku lub choroby.

Bezpłatna porada

Skorzystaj
z formularza kontaktowego

Wypełnij formularz i prześlij go nam.
Odezwiemy się do Ciebie z pomocą,