Bezpłatna konsultacja +48 505 657 675 biuro@voxveritas.pl
Infolinia: +48 505 657 675   Pon-Sob 8:00-18:00

Dziedziczenie PPK

DZIEDZICZENIE PPK – CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH

Od 1 lipca 2019 roku firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników korzystają z  systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Do PPK automatycznie przypisywani są pracownicy w wieku 15 – 55 lat. Pozostałe osoby, które przekroczyły 55. rok życia mogą przystąpić do PPK samodzielnie wypełniając odpowiedni wniosek. Wszyscy uczestnicy PPK w dowolnym momencie mogą z niego zrezygnować lub do niego przystąpić. 

Bezpłatna konsultacja

Nasi specjaliści udzielą wyczerpującej porady w interesującej Cię dziedzinie

W JAKI SPOSÓB DZIEDZICZONE SĄ ŚRODKI ZGROMADZONE W PPK?

PPK czyli Pracownicze Plany kapitałowe cieszą się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem. Stanowią one pewnego rodzaju skarbonkę, do której można odkładać pieniądze na emeryturę. Co jednak w przypadku śmierci osoby, która skorzystała z tego rodzaju zabezpieczenia finansowego? Zgodnie z ustawą środki zgromadzone w  PPK podlegają dziedziczeniu. Mogą one zostać wypłacone osobie, bądź osobom wskazanym w dyspozycji, bądź spadkobiercom zmarłego – członkom jego rodziny, jak również osobom z nim niespokrewnionym. Wskazanie osoby uprawnionej nie wymaga jej zgody. Osoba uprawniona nabędzie prawo do świadczenia niezależnie od swojej wiedzy, z chwilą śmierci uczestnika PPK.

Dziedziczenie następuje w formie wypłaty transferowej na konto PPK, PPE lub IKE albo za pomocą przekazu pieniężnego. W przypadku, gdy osoba przystępująca do PPK w chwili śmierci pozostawała w związku małżeńskim, połowę środków przez nią zgromadzonych dziedziczy małżonek, w takim zakresie, w jakim środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki z rachunku PKK są przekazywane osobom wskazanym w dyspozycji. W przypadku braku dyspozycji uczestnika PPK i wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK,  będą one podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Jeżeli jest taka wola zmarłego może on w testamencie powołać swoich spadkobierców. W przeciwnym wypadku środki będą dziedziczone zgodnie z ustawą przewidzianą w kodeksie cywilnym.

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE DO ODZYSKANIA PIENIĘDZY Z PPK?

By odzyskać pieniądze z PPK małżonek osoby zmarłej zobowiązany jest do dostarczenia odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia o stosunkach istniejących między nim a zmarłym uczestnikiem PPK. Wypłata dokonywana jest w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wymienionych dokumentów. 

KWOTY  DZIEDZICZONE Z  PPK NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU

Zgodnie z  art. 21 ust. 1 pkt 47g ustawy o PIT, pieniądze otrzymane przez małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby przez niego wskazane są zwolnione z podatku dochodowego. Nie podlegają również podatkowi od spadków i darowizn, zgodnie z art. 3 pkt 4a ustawy. Jeśli więc nabycie tych środków zostało wyłączone z opodatkowania, to osoby uposażone nie mają też obowiązku informowania Urzędu Skarbowego o przekazywaniu im środków w wyniku śmierci uczestnika PPK.

Pomogliśmy
już ponad
30 tyś.
poszkodowanym

Bezpłatna porada

Skorzystaj
z formularza kontaktowego

Wypełnij formularz i prześlij go nam.
Odezwiemy się do Ciebie z pomocą,