Należy podkreślić, że poszkodowany odniósł w wypadku tak poważne obrażenia, że na dzień dzisiejszy sam koszt jego miesięcznej rehabilitacji wynosi około 30 000 zł. Pracownicy Vox Veritas® zajęli się przeanalizowaniem całej sprawy na nowo. Zlecono przeprowadzenie niezależnych opinii medycznych, wyliczenie procentowego uszczerbku na zdrowiu i zliczono koszty, które dotychczas nasz klient poniósł w związku ze swoim leczeniem.

To wszystko jasno zobrazowało, że poprzedni pełnomocnik niebywale zaniżył wysokość roszczenia. Obecnie walczymy o 1 mln zł tytułem zadośćuczynienia oraz comiesięczną rentę na zrobotyzowaną rehabilitację opiewającą na kwotę 25-27 tysięcy zł. Dopiero takie sumy będą w jakikolwiek sposób mogły zrekompensować naszemu klientowi doznane krzywdy i pozwolą mu na podjęcie kroków w kierunku odzyskania zdrowia.