W 35 – metrowym mieszkaniu zainstalowano polskie rozwiązania technologiczne i inżynieryjne służące nowoczesnej rehabilitacji domowej oraz poprawie jakości codziennego życie osób niepełnosprawnych.

Otwarcie Mieszkania połączone było z inauguracją działalności Biura Interwencji i Porad Prawno-Medycznych Reha-Help prowadzonego przez fundację. Odwiedzający biuro będą mogli liczyć – jeszcze w trakcie leczenia szpitalnego zarówno w Reptach jak i poza nimi – na bezpłatne porady w zakresie organizacji leczenia, pozyskiwania środków finansowych na ultranowoczesną rehabilitację domową i kliniczną, wyposażenia swojego domu lub miejsca pracy w ultranowoczesny sprzęt medyczny, skorzystać z fundacyjnego portalu zbiórek finansowych oraz zaplanować swoją drogę do zdrowia w oparciu o bezpłatny program wsparcia pn. Menedżer Rehabilitacji.

Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”

Gospodarzami otwarcia byli:

  • dr hab. n. med. Prof. Małgorzata Łukowicz – konsultant krajową do spraw rehabilitacji
  • Norbert Komar – Dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
  • Magdalena Wrodarczyk – prezes zarządu fundacji „Podaruj Dobro”
  • Anna Koziar – poszkodowana w wypadku samochodowym, podopieczna fundacji
    w zakresie rehabilitacji z bioniczną protezą
  • Daniel Kocur – prezes zarządu VOX VERITAS, mecenas i współtwórca programu Menedżer Rehabilitacji i projektu Reha-Help

Wypowiedzi gospodarzy otwarcia

  • Norbert Komar odpowiadając na pytanie o zawiązaną właśnie współpracę z fundacją Podaruj Dobro:– Nasz szpital obsługuje rocznie ponad 11 tysięcy pacjentów, z czego dwie trzecie z nich potrzebuje – czy to po wypadku lub po wylewie – pomocy jaką właśnie oferuje fundacja Podaruj Dobro. Jako placówka staramy się wyznaczać trendy w rehabilitacji ale na terenie naszej placówki, dalej już po opuszczeniu naszego szpitala, pacjenci potrzebują wsparcia w zorganizowaniu dalszej rehabilitacji domowej i jej finansowania i tu właśnie z pomocą przyjdzie fundacja i zbudowany przez nią showroom czyli mieszkanie wzorcowe oraz biuro pomocy.
  • Daniel Kocur odpowiadając na pytanie – Czy ShowRoom i biuro fundacji będzie działać wyłącznie na rzecz pacjentów z Rept: – Absolutnie będziemy działać nie tylko dla pacjentów Rept, ale każdej potrzebującej osoby z całej Polski. Naszym celem i marzeniem, które dzisiaj się ziszcza, było to, by otworzyć biuro i mieszkanie wzorcowe tak, by każdy ordynator na Śląsku lub fizjoterapeuta, mógł powiedzieć do swojego pacjenta: – Jedź do Rept, tam wybudowali mieszkanie wzorowej rehabilitacji domowej. Tam uzyskasz wszystkie informacje, co możesz zainstalować u siebie w domu i jak zdobyć na to rehabilitację.
  • Daniel Kocur odpowiadając na pytanie – Co zawiera taki showroom wzorcowego mieszkania XXI wieku: – W takim mieszkaniu musimy być pokazana specjalnie zaprojektowana kuchnia, pokój rehabilitacyjny oraz zaprojektowany na sufitach system szynowego transferu osoby niepełnosprawnej, który odciąża znaczenie rodzinę.

– Nasze biuro będzie dla wszystkich podopiecznych fenomenem, bo zobaczą na żywo, co jest możliwe ale również otrzymają wsparcie merytoryczne jak zdobyć finansowanie na to wszystko z różnych źródeł, a jeżeli wszelkie możliwości instytucjonalnego finansowania nie będą możliwe, będzie mógł skorzystać z portalu zbiórek finansowych prowadzonego przez naszą fundację.

ShowRoom ReHOME fundacji będzie czynny od poniedziałku do piątki w godz. 8.00 – 16.00 dodatkowe informacje o działalności fundacji można znaleźć na stronie internetowej organizacji pod adresem: www.fundacjapodarujdobro.pl

Więcej zdjęć z wydarzenia:

Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”
Uroczyste otwarcie „Mieszkania Wzorcowej Rehabilitacji Domowej XXI wieku”