Ubezpieczyciel odmówił finansowania zrobotyzowanej rehabilitacji Mateusza, uznając ją za bezzasadną. Poszkodowany natomiast potrzebuje rehabilitacji do końca życia, co wynika z opinii biegłych z zakresu rehabilitacji i neurologii. Na drodze sądowej kancelaria VOX VERITAS? wywalczyła dla Mateusza 16 500 zł comiesięcznej renty na zrobotyzowaną rehabilitację. Jest to wysoka kwota, która z pewnością przyda się poszkodowanemu w walce o polepszenie stanu zdrowia.

Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę średnią długość życia człowieka, koszty rehabilitacji i fakt, że Mateusz potrzebuje jej do końca życia, cała terapia kosztowałaby 12 milionów zł. – nie uwzględniając inflacji i danych PKB. Sprawa naszego klienta nadal jest w toku. Obecnie walczymy na drodze negocjacji na pilną prośbę rodziny o 4 mln zł, zliczając wszystkie należne Mateuszowi świadczenia pieniężne + rentę na całe życie.

Walka o 4 miliony