Zostałeś ranny w wypadku komunikacyjnym? Otrzymaj zadośćuczynienie, rentę i darmową klinikę rehabilitacyjną

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji w 2016 r. w wyniku wypadków drogowych rannych zostało niemal 41 tys. osób. Równolegle dochodzą do nas niepokojące sygnały dotyczące praktyk towarzystw ubezpieczeniowych – poszkodowani i ich bliscy skarżą się na zaniżanie wysokości należnego świadczenia, a nawet odmowę jego wypłaty przez ubezpieczyciela.

Tymczasem, jak przekonują PRAWNICY z kancelarii odszkodowawczej VOX VERITAS, każdy poszkodowany w wypadku, o ile nie jest wyłącznym sprawcą, ma prawo do uzyskania od firmy ubezpieczeniowej stosownego świadczenia, w postaci:

zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);

zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów leczenia i rehabilitacji, transportu poszkodowanego i jego bliskich, przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania ofiary wypadku do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);

renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);

jednorazowego odszkodowania (tzw. kapitalizacja renty), gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a takie świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 447 k.c.);

renty na zwiększone potrzeby, która zapewni poszkodowanemu środki na leczenie, rehabilitację, opiekę czy lepsze odżywianie (art. 444 § 2 k.c.);

zwrotu utraconych zarobków, gdy poszkodowany nie może wykonywać dotychczasowej pracy z powodu krótkotrwałej niepełnosprawności, w tym przypadku bierze się pod uwagę różnicę między dochodami, jakie osiągałby poszkodowany, gdyby nie zaistniała szkoda, a dochodami, które w danej chwili może osiągać, jak i zwiększone wydatki, jeżeli są następstwem tej szkody (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. I ACa 763/13, LEX nr: 1511658).

Powyższe świadczenia należą się wszystkim osobom uczestniczącym w kolizji bądź wypadku drogowym – także pieszemu, motocykliście i rowerzyście.W przypadku, gdy to poszkodowany przyczynił się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego (zgodnie z art. 362 k.c.).

Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 2016 r. ofiara wypadku może żądać, by z polisy OC sprawcy pokryto również koszty leczenia w prywatnej placówce medycznej(uchwała 7 sędziów SN, III CZP 63/15). Uchwała otwiera przed poszkodowanymi dostęp do szybkiej i wysokiej jakości opieki medycznej oraz darmowej rehabilitacji w nowoczesnych klinikach. Co więcej, poszkodowany nie jest zobowiązany do podjęcia w pierwszej kolejności leczenia w placówkach finansowanych ze środków NFZ. Niestety – jak przekonują eksperci VOX VERITAS – niewiele osób zdaje sobie sprawę z tej możliwości. Zamiast skorzystać z szybkiej rehabilitacji, która daje szansę na powrót do pełni zdrowia, tracą tym samym cenny czas na bezowocne szukanie wolnych miejsc „na NFZ”.

Jak jednak wygrać z firmą ubezpieczeniową? W tym wypadku warto skorzystać z usług renomowanych kancelarii odszkodowawczych. Zatrudnieni w niej prawnicy pomogą w wywalczeniu odpowiedniego odszkodowania, a także doradzą w kwestii wyboru placówki medycznej czy kliniki rehabilitacyjnej.

– „Rozumiemyjak ważna dla ofiar wypadków komunikacyjnych jest szybka pomoc medyczna oraz odpowiednia rehabilitacja. Powrót do zdrowia – to kwestia kluczowa” –- przyznaje prawnik z kancelarii VOX VERITAS. – „Nasza kancelaria współpracuje z placówkami rehabilitacyjnymi na terenie całego kraju. Koszt rehabilitacji pokrywany jest z polisy OC sprawcy”.

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.