Twój bliski zginął w wypadku drogowym? Otrzymaj zadośćuczynienie za ból do 20 lat wstecz

Sąd może przyznać bliskim odszkodowanie, o ile śmierć ofiary wypadku drogowego powodowała znaczne pogorszenie sytuacji życiowej rodziny – wyjaśnia prawnik kancelarii odszkodowawczej VOX VERITAS. Sąd może także przyznać członkom rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

VOX VERITAS Odszkodowania jest kancelarią odszkodowawczą wyspecjalizowaną w odzyskiwaniu i dochodzeniu odszkodowań powypadkowych. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, jak też inne związane z taką nieszczęśliwą sytuacją świadczenia(np. zwrot kosztów leczenia i pogrzebu) to jedne z głównych spraw prowadzonych przez zespół prawników tej kancelarii.Sprawdź, o jakie należnościmogą ubiegać sięosoby, które w wyniku wypadku drogowego straciły bliskiego członka rodziny oraz czym trzeba się kierować przy wyborze kancelarii odszkodowawczej.

Zgodnie z art. 446 § 3 k.c.najbliżsi mogą ubiegać się o stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej rodziny. Ponadto, wszyscy bliscy ofiar wypadków śmiertelnych mogą zgłaszać dodatkowe roszczenia za doznaną krzywdęw oparciu o art. 446 § 4 k.c. Jak wyjaśniają eksperci VOX VERITAS, tego typu zadośćuczynienia pieniężnego można dochodzić nawet do 20 lat wstecz, bo dopiero po tym czasie następuje przedawnienie – dotyczyto jednak tylko zdarzeń powstałych po 10.08.1997 r.Co ciekawe, w przypadku gdy sąd zasądził już wcześniej odszkodowanie, ale nie uwzględnił zadośćuczynienia za ból i cierpienie, najbliżsimogą się go domagać.

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym. Zgodnie z literą prawa jego celem jest złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku – o ile osoba zmarła nie ponosiła winy za zaistniałe zdarzenie komunikacyjne (wyjątkiem są sprawy, w których sprawcą było dziecko do lat 13). O zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej mogą ubiegać się małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci oraz wnukowie. Roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia mogą także wnosić osoby, które pozostawały z osobą zmarłą w związku nieformalnym.

Inne świadczenia, na które mogą liczyć najbliżsi ofiary wypadku, to zwrot wszelkich kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego (art. 446 § 1 k.c.), a także renta alimentacyjna, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny (art. 446 § 2 k.c.).

Obsługę prawną odszkodowań powypadkowych oferuje wiele kancelarii. O czym powinniśmy pamiętać, decydując się na współpracę z jedną z nich? Jednym z najważniejszych czynników, decydujących o wyborze kancelarii, powinno być jej doświadczenie. Świadczą o nim referencje opublikowane na stronie, podpisane ugody oraz wyroki. Drugim ważnym elementem, na który wskazują prawnicy VOX VERITAS, jest szybkość pierwszej wypłaty. Profesjonalne kancelarie przelewają pieniądze na konto klienta już w ciągu 20-30 dni od podpisania umowy. Klienci powinni także zwrócić uwagę na wysokość prowizji. Zdaniem naszych ekspertów, dla nowych spraw nie powinna ona przekraczać 20%. Niestety, zdarzają się przypadki, gdy kancelarie odszkodowawcze pobierają prowizjęw wysokości nawet 40%. Ostatni czynnik to etyka pracy. Śmierć bliskiej osoby wiąże się z ogromnym bólem. Bliscy często nie chcą rozmawiać o wypadku lub – wręcz przeciwnie – szukają pocieszenia i zrozumienia. W tym zawodzie obok kompetencji merytorycznych ważne są więc empatia oraz umiejętności interpersonalne

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.