Menu Zamknij

Praca

SZUKAMY MANAGERA SPRZEDAŻY

 Region: (dolnośląskie,kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

W związku z nowymi planami rozwoju marki VOX VERITAS REHABILITACJA – www.voxrehabilitacja.pl oraz  z ekspansją usług odszkodowawczych  i planami rozwinięcia sieci oddziałów w Polsce zainteresowani jesteśmy współpracą z:

 • Partnerami  (polecającymi usługi Kancelarii – prosta intuicyjna aplikacja )
 • Doświadczonymi na rynku Odszkodowań Menagerami lub Specjalista ds. odszkodowań (osoby uczące się zawodu)

 

Szukamy osób :

 • doświadczonych na rynku odszkodowań (obrażenia ciała, wypadki śmiertelne )
 • uczciwych i lojalnych
 • o wrażliwym podejściu do krzywdy ludzkiej
 • zmotywowanych i ambitnych
 • chcących nieść pomoc

Oferujemy Pracownikom :

 • Szybkie i Wysokie Wypłaty Odszkodowań (wynagrodzeń).
 • Wysoki poziom usług prawniczych dla Klientów
 • Wysokie Wynagrodzenie dla swoich Pracowników
 • Przyjemne środowisko pracy ( możliwość niesienia pomocy poprzez dzieło: Anioł Pomocy )

 

Oferujemy Klientom :

 • Pomoc w zapewnieniu nowoczesnej rehabilitacji po wypadku
 • Bezpłatne doradztwo po wypadku
 • Wypłaty odszkodowań do 30 dni od podpisania umowy
 • Wysoki poziom usług prawniczych dla Klientów
 • Koordynacja procesu rehabilitacji

Kontakt:

tel.: 505 657 675 oraz praca@voxveritas.pl  z dopiskiem: Partner , Doświadczony Menadżer, Specjalista ds. Odszkodowań.

 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez firmę VOX VERITAS ODSZKODOWANIA SP Z O. O. .”