VOXVERITAS®

Kancelaria Vox Veritas

„Vox populi, vox Dei”  („głos ludu jest głosem Boga”) – popularna łacińska sentencja zaczerpnięta z „Listu do Karola Wielkiego” (800 r.), słynnego króla Franków, będąca autorstwa królewskiego doradcy, anglosaskiego mnicha, teologa i filozofa Alkuina, stała się fundamentem i przewodnim mottem misji naszej Kancelarii.

Jesteśmy nowoczesną, sprawnie zarządzaną Kancelarią, która dogłębnie analizuje potrzeby każdego Klienta. Dynamika działania, jasna, klarowna współpraca, jak i kompetencje naszych pracowników sprawiają, że rozwijamy się niebagatelnie szybko. Tworzymy mocno zaangażowany w sprawy Kancelarii zespół, który poprzez swoją lojalność oraz identyfikację z grupą realizuje nad wyraz rzetelnie swoje zadania, przyczyniając się tym samym do rozwoju firmy.


„Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko razem” – św. Jan Paweł II”

(przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 5 października 1995 r.).

Od zarania dziejów człowiek poszukuje światła i to w różnych aspektach swojego życia. Wypadek jest natomiast tym momentem, gdzie człowiek traci harmonię życia i na nowo jej poszfukuje. Pieniądze często nie przywrócą stanu emocjonalnego przed wypadkiem,ale pomogą być środkiem do uzyskania stanu psychicznego sprzed wypadku. W takich sytuacjach człowiek potrzebuje pomocy i wsparcia.

Główną misją  Vox Veritas jest pomagać ludziom. Wszystkie osoby zatrudnione w naszej sieci Kancelarii są wyselekcjonowane pod względem zdolności psychofizycznych i wiedzy. Zależy nam,by nasz zespół niósł faktyczną pomoc poszkodowanym. Rzetelność, profesjonalizm, a przede wszystkim indywidualne podejście do Klienta jest naszym atutem. Przy tym w każdym przedsięwzięciu kierujemy się prawdą, która jest nieodzownym elementem zaufania, jakim darzą nas Klienci. Chcemy służyć i pomagać Klientom – dawać im nadzieję. Chcemy być do dyspozycji 24h w każdym momencie, kiedy tylko tego potrzebują. Nasi Klienci dzwonią czasami do nas po to, by po prostu z nami porozmawiać lub pójść na kawę.

Zależy nam na budowaniu ludzkich więzi,bo tylko RAZEM MOŻNA PRZEJŚĆ PRZEZ TE TRUDNE CHWILE.

Cel ekonomiczny naszej Kancelarii zawsze jest drugorzędny. Na pierwszy miejscu jest Klient.

Dajemy więcej niż Klienci oczekują, ponieważ świadcząc usługi na najwyższym merytorycznie poziomie, oprócz atrakcyjnej ceny, poświęconego czasu i profesjonalizmu, oferujemy pełne zaangażowanie w nierzadko niezwykle trudną życiowo sytuację Klienta. Wykwalifikowany zespół pracowników firmy Vox Veritas zadba zatem nie tylko o sferę ekonomiczną Klienta,  ale też  pomoże Ci uporać się z wieloma obocznymi problemami. Dla nas wszelkie przeszkody, jak i problemy ludzi są wyzwaniem, które nieustannie motywuje nas do rozwoju.

Budujemy pozytywny klimat wewnętrzny poprzez respektowanie zasad etyki, jak i dotrzymywanie zobowiązań, zgodnie ze słynną starorzymską maksymą: „pacta suntservanda” (umów należy dotrzymywać).

Etyka (od gr. ethos – charakter, zwyczaj, obyczaj; ethikos–dotyczący obyczajów), której synonimem pozostaje słowo „moralność” ( łac. mos – obyczaj, charakter; moralis – obyczajny, zgodny z obyczajami) jest kluczowym elementem naszego działania. Kancelaria zapewnia o etycznym pozyskiwaniu Klientów poprzez referencje, działania marketingowe , działania społeczne oraz sieć Agentów. Kancelaria VOX VERITAS powstała z myślą , aby nieść pomoc poszkodowanym w wypadkach samochodowych oraz ich rodzinom.

MISJA

W Kancelarii sformułowaliśmy wartości i przyświecającą nam misję (łac. missio – posłanie, wysłanie),którymi kierujemy się na co dzień. Misja Kancelarii jest jasno określona:

Nadrzędnym celem działania Kancelarii jest niesienie pomocy i wsparcia osobom, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, kierując się zasadami: etyki, uczciwości i poszanowania godności człowieka. Najwyższymi celami jakie sobie stawiamy jest polepszenie sytuacji życiowej Klienta w jakiej się znalazł. Troska, wrażliwość i profesjonalizm to fundamentalne wartości naszej Kancelarii, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa naszym Klientom i współpracownikom. Cele te realizujemy dzięki silnej pozycji na rynku i rozpoznawalnej marce , która daje nam mandat negocjowania z największymi ubezpieczycielami.

Praktycznym wymiarem misji naszej Kancelarii są wysokie wyniki, jakie Kancelaria (wcześniej nosząca nazwę: LUX VERITAS) zajmuje w ogólnopolskich rankingach firm odszkodowawczych. W rankingu z 2016 roku Kancelaria zajęła pierwsze (1) miejsce spośród czołowych firm odszkodowawczych w naszym kraju, ocenianych w oparciu o kryterium szybkości wypłaty odszkodowania (zob.: http://rankingfirmodszkodowawczych.blox.pl).  W tym aspekcie okazaliśmy się numer 1 w Polsce!. Dlatego też powierzając swoją sprawę naszej  Kancelarii, Klient może być pewien, że Kancelaria Vox Veritas bardzo rzetelnie i szybko zajmie się odzyskaniem należnego odszkodowania. W naszej Kancelarii zatrudnieni są bowiem sami fachowi specjaliści, którzy profesjonalnie i błyskawicznie likwidują szkody osobowe. Maksymalnie w 30 dni, a statystycznie rzecz ujmują c-  średnio w 17 dni na próbie 100 Klientów. Z powyższych względów podstawową dewizą naszej Kancelarii jest opracowany przez nas pionierski system zarządzania sprawami odszkodowań nazwany: „SZYBKA WYPŁATA”. System ten przyspieszył proces wypłaty odszkodowań o 70%. Klient powierzając Kancelarii Prawnej VOX VERITAS prowadzenie sprawy o zadośćuczynienie/odszkodowanie może liczyć na jego wypłatę w ciągu 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy. TO REKORD I DUŻY SUKCES NA RYNKU ODSZKODOWAŃ!.

„SZYBKA WYPŁATA” oznacza nadto, że w ciągu zaledwie 3 dni :

  • wysyłamy wniosek do TU
  • wysyłamy przelew
  • wysyłamy wnioski do Sądu
Formularz Kontakowy

Uzyskaj odszkodowanie

Rehabilitacja po wypadku

Sprawy Karne

Odzyskaj pieniądze

Nasze Oddziały

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.