POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA – wypadek komunikacyjny. BEZPŁATNA REHABILITACJA – natychmiast, bez kolejek.

POMOC PO WYPADKU 2.0  I www.voxrehabilitacja.pl

Ustawa, która weszła w życiu  1 lipca br., dotyczy wszystkich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek.  Ustawa obejmuje, tak więc również poszkodowanych po wypadkach komunikacyjnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Główne założenia:

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w tym poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących a placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA – wypadek komunikacyjny
POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA – wypadek komunikacyjny

Ustawa  wprowadziła cztery zmiany:

  • Zostały zniesione okresy użytkowania produktów medycznych (dotychczas reguluje je ustawa o refundacji leków).
  • Oznacza to nieograniczony dostęp do artykułów, które są potrzebne osobie niepełnosprawnej.  Bez ograniczeń dostęp do pielucho -majtek, chodzi też o ortezy, cewniki, kule, materace i 130 innych wyrobów medycznych, które są w tej chwili limitowane. Limity zostały zniesione.
  • Osoby ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywać się w aptece bez kolejki.
  • Można korzystać z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.
  • Zostały zniesiony limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.
  • Zniesiono ograniczenia w dostępie do usług rehabilitacyjnych, stworzenie nowego podejścia tak, aby osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie stały w kolejkach do rehabilitacji. Roczny limit godzin rehabilitacji – w tym domowej  wynosi  80h.

Na realizację zapisów ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne zabezpieczono dodatkowe środki. NFZ. Ustawa ułatwia w znacznym stopniu  dostępność do rehabilitacji dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  Poszkodowany może liczyć na 8 h bezpłatnej rehabilitacji domowej z NFZ co jest znacznym polepszeniem sytuacji poszkodowanego. Bardzo istotne by po wypadku natychmiast ubiegać się o stopień niepełnosprawności, gdy są do tego przesłanki. Nasza Kancelaria pomaga poszkodowanym w formalnościach i nowoczesnej rehabilitacji po wypadku. Kompleksowo obsługujemy Poszkodowanych w wypadkach poprzez naszą nowatorską usługę: ”pomoc po wypadku 2.0” . Więcej informacji dla Poszkodowanych w wypadkach i usłudze oraz korzyściach znajdą Państwo na stronie www.voxrehabilitacja.pl

Autor : www.voxveritas.pl

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.