Obrażenia ciała po wypadku – odszkodowanie

Nowa usługa na rynku : pomoc po wypadku 2.0 I www.voxrehabilitacja.pl

Zdrowie, życie bliscy to wartości nie do przecenienia. Utrata tych wartości to nie tylko uszczerbek na psychice w postaci traumy bólu cierpienia, ale również trwałe lub okresowe obrażenia ciała wynikające z wypadku. Obrażenia, podobnie jak wartości na długo zapisują się w naszej pamięci przez ogromny ból, traumatyczne przeżycia wypadkowe czy cierpienia związane z powrotem do zdrowia lub brakiem możliwości powrotu do pełnej sprawności.

Potrzebujesz pomocy po obrażeniach ciała po wypadku ? Skontaktuj się z nami!

Wypełnij szybki formularz i dowiedź się jak możemy Ci pomóc.

 

O jakich obrażeniach mówimy, gdy doznajemy uszczerbku na zdrowiu po wypadku?

Doznając uszczerbku na zdrowiu, mowa jest w pierwszej kolejności o ranach, obrażeniach ciała w sensie fizycznym. Odszkodowaniom podlegają złamania, zerwania, otarcia czy pęknięcia ciała w sposób nie tylko widoczny, ale przede wszystkim zadającym ból, cierpienie i wywołującymi długotrwały skutek. Poza odniesionymi obrażeniami w wypadku można doznać urazu psychicznego, wywołanego traumatycznymi wydarzeniami. Straty wywołane cierpieniem, bólem, chorobą psychiczną również podlegają odszkodowaniu. Wszelkie obrażenia natury fizycznej i psychicznej wywołane wypadkiem, podlegają zadośćuczynieniu.

Jakie odszkodowanie można uzyskać za obrażenia odniesione w wypadku?

Za ból, cierpienie, fizyczną utratę zdrowia można otrzymać świadczenia pieniężne, które mają złagodzić skutki następstw wypadku, czyli cierpienia psychiczne i fizyczne. Otrzymać można również zwrot wszelki kosztów poniesionych podczas procesu leczenia rehabilitacji, egzystowania po wypadku czy opieki po wypadku. Do świadczeń należnych po odniesionych obrażeniach zaliczamy jednorazowe odszkodowania, rentę wypłacaną cyklicznie oraz zwrot utraconych zarobków. W koszty odszkodowania można wliczyć również konieczność dostosowania swojego mieszkania do nowej sytuacji życiowej – niepełnosprawności. Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

Od czego zależy wysokość odszkodowania za obrażenia ciała?

Sąd wydając orzeczenie o odszkodowaniu ma na uwadze wiele zmiennych. Wysokość odszkodowania może wynosić od kilku tysięcy złotych nawet do kilkuset tysięcy złotych a nawet do miliona złotych. Okoliczności brane pod uwagę to między innymi trwałość utraty zdrowia, charakter odniesionych obrażeń fizycznych i psychicznych, koszty poniesionej rehabilitacji czy utrata możliwości zarobkowania. Zobrazować skalę problemu pomoże przykład.

Przykład sprawy prowadzonej przez Vox Veritas Odszkodowania

Pan Ludwik został potrącony na pasach. Lekarze dokonali cudu, ratując ofiarę wypadku, mimo że nikt nie dawał szans Panu Ludwikowi na przeżycie. Bez koniecznej rehabilitacji zaraz po opuszczeniu szpitala Pan Ludwik został skazany na wózek inwalidzki. Dzięki interwencji Vox Veritas rehabilitacja, Pan Ludwik odzyskał szansę na chodzenia. Od momentu skorzystania z usług kancelarii wróciła nadzieja nie tylko na powrót do samodzielności, ale również uzyskano większe odszkodowanie. W pierwszym etapie po wypadku Pan Ludwik otrzymał 9 tys. złotych odszkodowania za 7% uszczerbku. Sprawa była prowadzona przez nie doświadczonego w tak skomplikowanej materii pełnomocnika. Po interwencji kancelarii Vox Veritas poszkodowany otrzymał kolejne 10 tys. zł po 30 dniach od momentu zgłoszenia się do kancelarii i 95 tys. złotych po 60 dniach od momentu podjęcia współpracy z profesjonalistami. Na tym nie koniec walki o sprawiedliwość i zadośćuczynienie. Pan Ludwik dzięki fachowej pomocy ma planowane przywrócenie chodzenia, walkę o 400 do 600 tys. zł odszkodowania (ból, cierpienie, renta, dostosowanie mieszkania do możliwości fizycznych).Różnica w uzyskanych świadczeniach na podstawie opinii ubezpieczyciela, a po interwencji ekspertów jest ogromna. Zamiast 7 % uznano 73 % uszczerbku.

Jak tego dokonano ?
To efekt kompleksowej pomocy poszkodowanym w wypadkach za pomocą nowatorskiej usługi : ” pomoc po wypadku 2.0 . Klient otrzymuje kompleksową pomoc po wypadku. Poszkodowany w wypadku otrzymuje profesjonalną medyczną pomoc oraz dedykowanego prawnika. Rodzina jest instruowana przez profesjonalny zespół medyczno-prawny jak zabezpieczyć interes poszkodowanego i udokumentować urazy. Poszkodowany jest poddany tzw. badaniu funkcjonalnemu poprzez roboty i komputery – efektem jest opinia lekarska udowadniająca skutki wypadku na przyszłość. Pomagamy również zapewnić bezpłatną nowoczesną rehabilitację. Szczegóły na naszej drugiej stronie :www.voxrehabilitacja.pl

Pan Ludwik ma szansę chodzić o własnych siłach, a był skazany na wózek inwalidzki. Pan Ludwik miał otrzymać niską kwotę, pozostając w niedostosowanym mieszkaniu do własnych potrzeb. Obecnie ofiara wypadku, która doznała ciężkich obrażeń ciała, jest zabezpieczona materialnie, a w perspektywie, ma możliwość otrzymania wysokich świadczeń – adekwatnych do poniesionego bólu, cierpienia, utraty możliwości zarobkowania.

Czy warto walczyć w sądach o sprawiedliwość i zadośćuczynienie? Załączony przykład dobitnie pokazuje, że nie tylko warto, ale wręcz należy podjąć walkę o powrót do zdrowia i zadośćuczynienie, które pozwoli na godne życie. Rekompensata finansowa ma za zadanie umożliwić poszkodowanemu powrót do zdrowia oraz zrekompensować poniesione straty materialne i niematerialne, które zostały wywołane wypadkiem i urazami ciała.

Tagi : odszkodowanie za obrażenia ciała po wypadku, odszkodowanie obrażenia ciała.

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.