NOWY KIERUNEK STUDIÓW – SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ

ZARZĄDZANIE REHABILITACJĄ JUŻ DZIAŁA -VOX VERITAS REHABILITACJA

28 grudnia 2017 r. w Centrum Projektów Europejskich ustalono by dofinansować projekt „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Powstał nowy kierunek studiów : „ Zarządzanie rehabilitacją . Specjalista ds. Rehabilitacji „.

VOX VERITAS Rehabilitacja zarządza procesami rehabilitacyjnymi. Wyprzedzamy przyszłość – usługa pomoc po wypadku 2.0

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” , „ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ STUDIA” , „ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ SZKOŁA”.

Specjaliści VOX VERITAS Rehabilitacja są wyposażeni w wiedzę i już od lat zarządzają procesami rehabilitacyjnymi swoich klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi w reintegrację osoby korzystającej z rehabilitacji . Posiadamy tzw. Managerów Rehabilitacji .Scalamy wszystkie potrzeby poszkodowanego od medycznych po prawne. Po wypadku komunikacyjnym Klient może liczyć na natychmiastową pomoc , poradę i profesjonalne doradztwo w zakresie rehabilitacji. Rodziny poszkodowanych często są zdezorientowane co czynić po wyjściu ze szpitala i gdzie zgłosić. Nasze doradztwo zawiera bezstronną pomoc w wyborze nowoczesnej placówki rehabilitacyjnej , a także odpowiedni dobór lekarzy w tym zakresie a co najważniejsze tzw. badanie funkcjonalne , które rzetelnie ocenia skutki wypadku i wskazuje najszybsze nowoczesne metody dojścia do maksymalnej sprawności. Nasze doradztwo dla rodzin ofiar wypadków staje się bezcenne.

Więcej szczegółów na stronie : www.voxrehabilitacja.pl

Studia z kierunkiem : ”zarządzanie rehabilitacją – specjalista ds. rehabilitacji „.

W Polsce ruszyły studia „zarządzanie rehabilitacją „ , które mają na celu opracowanie modelu kształcenia studiów podyplomowych i wykształcenia kompetencji dla stanowiska tzw.” specjalista ds.rehabilitacji ,zarządca rehabilitacji „W wyniku projektu wykształconych zostanie min. 200 absolwentów w trakcie realizacji dwóch edycji studiów podyplomowych.

Pomysłodawcą projektu i realizatorem jest PFRON, a Partnerami :ZUS , Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. Projekt zaplanowano na 39 miesięcy: od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. Szkoła i kierunek :” zarządzanie rehabilitacją „ ma świetlaną przyszłość.

Dlaczego taki projekt?

Polska stoi przed jednym z najważniejszych wyzwań , aby pomagać osobom, które w wyniku różnych zdarzeń losowych mogą stać się niepełnosprawne lub u których nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające im, przynajmniej czasowo, dalszą aktywność zawodową/społeczną lub mają wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność, jest zapewnienie im – w odpowiednim czasie – holistyczne realna wsparcia niezbędnego dla utrzymania lub przywrócenia im tej zdolności.

Ważną rolę w tym procesie odgrywa manager – zarządca procesem rehabilitacji ,jak np. w Niemczech, gdzie jest to Reha-Manager. W Polsce nie istnieją studia i kursy przygotowujące kompleksowo do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem rehabilitacją. Konieczne stało się opracowanie programu studiów, które przygotują absolwentów do pełnienia tej funkcji celem zarządzania rehabilitacją.

Kim będzie specjalista ds. zarządzania rehabilitacją?

To profesjonalista, który nie tylko będzie potrafił sprawnie, skutecznie i całościowo zadbać o potrzeby osób wymagających rehabilitacji, ale zrozumie, dlaczego ten proces jest taki ważny, czemu służy i dlaczego warto go realizować. VOX VERITAS Rehabilitacja już w praktyce wykształciło wiele takich osób , które realnie każdego dnia zarządzają procesami rehabilitacyjnymi swoich klientów.

Kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją obejmują: rehabilitację medyczną, zawodową, społeczną, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania u klienta, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej , a także tematyka odszkodowań. Manager ds. zarządzania rehabilitacją będzie musiał zawsze kierować się dobrem osoby rehabilitowanej .

Program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktyki i składa się z następujących modułów kształcenia:

* Moduł Prawno-Organizacyjny,
* Moduł Medyczny,
* Moduł Psychologiczny,
* Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy,
* Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji,
* Moduł Seminarium.

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)

Absolwent Studiów Podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone będzie Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych i początkiem nowej ścieżki kariery.

Jak działa usługa pomoc po wypadku 2.0 w VOX VERITAS Rehabilitacja ?

Usługa dedykowana jest dla poważnie rannych w wypadkach komunikacyjnych. Celem usługi jest zadbanie o właściwy proces leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej w wypadku. Ważny element oceny to tzw. badanie funkcjonalne , które obiektywnie ocenia skutki wypadku i udowodnienia potrzeby nowoczesnej rehabilitacji. VOX VERITAS Rehabilitacja zarządza procesami rehabilitacyjnymi , proponuje metody leczenia rehabilitacyjnego , kieruje do odpowiednich placówek , doradza gdzie udać , aby otrzymać najlepszą możliwą pomoc medyczną. Zależy nam aby scalać wszystkie elementy w procesie rehabilitacyjnym , aby poszkodowany czuł się bezpiecznie i miał szanse na szybki powrót do zdrowia.

Więcej szczegółów na : www.voxrehabilitacja.pl

Jak zdobyć ten zawód?

Szkoła :”zarządzanie rehabilitacją „ to kierunek przyszłościowy. Kierunki będą realizowane przez cztery uczelnie będące partnerami w projekcie. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie .Pierwsza edycja ruszyła w październiku 2018 r., a nabór rozpocznie się wiosną 2019r.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czytaj także:

zacznij z nami chodzić

Bezpłatna