Kompleksowa organizacja leczenia

NOWA USTAWA o Kancelariach Odszkodowawczych. ELIMINACJA NIEUCZCIWYCH I NIEETYCZNYCH PODMIOTÓW VOX VERITAS GOTOWE NA NOWE REGULACJE.

Wywiad z  Danielem K. – Prezesem Kancelarii Vox Veritas na temat: Senackiej ustawy o uregulowaniu Kancelarii Odszkodowawczych

Jak Pan ocenia nową projekt nowej senackiej ustawy które została przegłosowana w komisji dn. 27.09.2018r.?

– Ocena ustawy jest wielowątkowa. Jak widać ze stenogramu w dn. 25.09.2018r głosowanie skończyło na równowadze. Nie wiemy co wydarzyło ,że w ciągu 2 dni nastąpiła całkowita zmiana stanowiska niektórych Senatorów oraz mam odczucie zaostrzenie  swoich stanowisk. Finał głosowania jest taki ,że ustawa przeszła i będzie głosowana w Sejmie. Ogólnie ustawa jest zaskoczeniem dla rynku odszkodowań.  Zmienia całkowicie funkcjonowanie kancelarii odszkodowawczych , a także reguluje funkcjonowanie adwokatów i radców prawnych.Niestety każdy będzie musiał zmierzyć z nową sytuację – jeżeli ustawa wejdzie w życie.

Jak Pan ocenia poszczególne zapisy i poprawki w ustawie?

–  Ustawa miała uregulować rynek odszkodowań  i tu jesteśmy zgodni z ustawodawcą  to było konieczne . Ustawa ma na celu :

 regulacje maksymalnej stawki procentowej  i kwotowej pobieranej od klienta ( max 20 % – na co wskazywał Senator Grzegorz Bierecki – twórca ustawy )

  • Zakaz spisywania umów z klientami w szpitalu – jedynie w siedzibie Kancelarii.
  • zakaz akwizycji i reklamy w : szpitalach , zakładach pogrzebowych , sądach, miejscu zamieszkania poszkodowanego  itp.
  • Wprowadzenie obowiązkowego oc dla kancelarii odszkodowawczych
  • Przelew środków z odszkodowania jedynie na konto Klienta – Poszkodowanego.

 Niestety pewne zapisy są zbyt daleko idące na co zwracał uwagę np. Rzecznik Finansowy. Mogę jedynie osobiście podzielić te wątpliwości , które wpływają na interes poszkodowanego.

 Które zapisy ocenia Pan za zbyt daleko idące ?

– Zakaz spisywania umowy z Poszkodowanym , poza biurem Kancelarii . To bardzo  zły zapis . Jesteśmy wyspecjalizowani w pomocy  poszkodowanym z najpoważniejszymi obrażeniami ciała.  Rodziny wiedząc ,że profesjonalnie obsługujemy klientów i  wywalczamy odszkodowania do 30 dni od spisania umowy ,często dzwonią do nas  i chcą , abyśmy przyjechali do poszkodowanego celem spisania umowy i wywalczenie środków  potrzebnych na  nowoczesną rehabilitację. Zajmujemy się też badaniem takich poszkodowanych przez biegłych rehabilitacji i w tej sytuacji mamy utrudnione zadanie , aby szybko pomóc poszkodowanemu. Uważam ,że zabrakło tu zdrowego rozsądku. Zapis powinien chronić mir domowy i intymność poszkodowanego ,jednak w przypadku gdy sam do nas zgłosi koniecznym jest mu pomóc natychmiast a nie po wyjściu ze szpitala . Czas tu gra na wagę złota !

 –  Obowiązkowe OC . Sam przepis obowiązkowego OC nie jest nieodpowiedni ,jednak adwersarzem naszych działań są właśnie Ubezpieczalnie i w takiej sytuacji mogą nałożyć „kaganiec” na Kancelarie Odszkodowawcze i rozgrywać w tym obszarze karty.  Faktem jest ,że teraz Kancelaria Odszkodowawcza miała problem z Ubezpieczeniem OC , jednak było na to rozwiązanie i można było to uczynić. Teraz nie wiemy jak regulacja wpłynie na negocjacje z Zakładami Ubezpieczeń , które mogą być niechętne do Ubezpieczenia Kancelarii.

 – Przelew środków bezpośrednio na konto Poszkodowanego. To duże ryzyko po naszej stronie. Mogą zdarzyć się sytuacje ,że koszty egzekwowania należności i czas  egzekwowania nie zrekompensują wniesionych nakładów. Apelujemy o podzieleni część wynagrodzenia na konto Kancelarii i pozostałej części na konto Klienta. To uczciwe i rozsądniejsze rozwiązanie. Faktem jest ,że spotykaliśmy wielokrotnie klientów , którzy nie otrzymali pieniędzy od Kancelarii i pomagaliśmy je wyegzekwować. To musi być w końcu uregulowane.

 

Które zapisy ocenia Pan za rozsądne ?

– Zdecydowanie dobry zapis to brak akwizycji w szpitalach ,pogrzebach oraz reklamy . Byliśmy jedną z nielicznych Kancelarii Odszkodowawczych w Polsce  , która oficjalnie i nie oficjalnie zakazywała Przedstawicielom  na szukanie Klientów w szpitalach czy pogrzebach.  Na stronie www.voxveritas.pl jest zakładka Etyka i tam są wymienione nasze zasady etyki. Działalność swoją oparliśmy na referencjach i dobrych opiniach naszych zadowolonych Klientów. Takie praktyki  jak spisywanie umów w szpitalach uważamy za nieetyczne i powinny być dawno uregulowane. Jedynym wyjątkiem jest , gdy rodzina bardzo chce naszego działania i umowa musi być spisana jak najszybciej, zaznaczam jednak ,że ten klient nie może być nakłaniany w szpitalu a jedynie własną wolą musi do nas zadzwonić.

 – Uregulowanie stawki procentowej.  Tak uważamy ,że to dobry krok. Często spotykaliśmy się z prowizjami na poziomie 35 – 45 % prowizji. To nie dopuszczalna kwota . Jesteśmy przygotowani na taką regulację i zawsze  nasze stawki  „ świeżych sprawach „ była maksymalnie 20 %.

 

Czy ustawa poprawi los poszkodowanych ?

Obawiamy się ,że znacznie utrudni. Dostęp do usług będzie mocno ograniczony. Nie wiemy do końca czy Klienci będą mogli zawierać umowy na odległość. Zakłady Ubezpieczeń na pewno skorzystają. Klienci nie poinformowani co im należy będą skazani na straty- oby nie zdrowotne . Obawiamy się ,że odbije się to negatywnie na los poszkodowanych. Przykra konkluzja bo mieliśmy nadzieję na dobrą ustawę poprawiającą los poszkodowanych.

Czy ustawa ma jeszcze inne negatywne skutki ?

– Tak . Pracę straci kilkanaście tysięcy często młodych ludzi. Możemy jeszcze mieć nadzieję ,że Kancelaria Premiera wprowadzi swoje rozsądne poprawki i zwróci też uwagę na straty z Vatu jakie nie wątpliwie będą miały miejsce.

Czy widzi Pan jednak dobre strony ustawy ?

 – Rynek wymagał uregulowania. Jednak wydaje nam się ,że ona jest zbyt daleko idąca i , gdyby rozsądnie wnieść kilka poprawek los poszkodowanych miałby szansę na poprawę a nie pogorszenie. Tak widzę wiele dobrych kierunków w ustawie jednak do doprecyzowania , aby poszkodowani nie byli pokrzywdzeni.

Czy Kancelaria Vox Veritas gotowa jest na nowe zmiany ?

– Tak my od roku jesteśmy gotowi na zmiany a tak naprawdę od samego początku  naszej uczciwej ,etycznej działalności. Przewidzieliśmy rynek odszkodowań i od roku u nas można likwidować szkody osobowe za pomocą kilku kliknięć , a także zgłosić się do jednego z 13 naszych oddziałow w całej Polsce.  Nigdy nie pozyskiwaliśmy Klientów drogą nieetyczną w szpitalach czy pogrzebach . Posiadamy profesjonalnych Radców Prawnych  . Zawsze stosujemy umiarkowane stawki  procentowe. Pomagamy też w zapewnieniu nowoczesnej bezpłatnej prywatnej rehabilitacji . Tak , wiec reasumując jesteśmy od samego początku istnienia gotowi na ustawę i , w krótce wprowadzimy w życie nowe pomysły.

 

Dziękujemy za rozmowę.

Gościem był Prezes Kancelarii Vox Veritas Daniel K.

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.