Nie podpisujemy zaniżonych ugód!

WIĘKSZOŚĆ spraw naszych KLIENTÓW kierujemy do SĄDU. Nie podpisujemy zaniżonych ugód!

NISKIE UGODY NA RYNKU ODSZKODOWAŃ !

Z perspektywy naszej pracy spotykamy się wielokrotnie  z rażąco niskimi podpisanymi ugodami. Niestety praktyka ta jest stosowana przez firmy konkurencyjne z naszej branży. Klient nie jest świadom wysokości świadczenia o jakie może walczyć. Na wysokość odszkodowania ma wpływ :pokrewieństwo , zażyłość emocjonalna , wiek i rok w  którym miało miejsce tragiczne zdarzenie.

W tym tygodniu spotkaliśmy się z sytuacją gdzie jedna  z największych firm odszkodowawczych podpisała w imieniu Klienta ugody na rażąco niskim poziomie dla rodzeństwa. Jedna z sióstr jednak w tamtym czasie nie podpisała umowy a teraz skorzystała z naszych usług. Udało nam się wywalczyć dwukrotnie większą ugodę niż firma konkurencyjna , mimo podobnej zażyłości emocjonalnej oraz podobnego wieku.

Ta sytuacja pokazuje obrazuje jak wiele ugód w Polsce jest podpisana na nie odpowiednim poziomie. Apelujemy do klientów , aby nie godzili się na zbyt niskie ugody. Na spokojnie z radcą prawnym lub profesjonalną Kancelarią ocenić należy szanse na większe roszczenie.

Kancelarie Prawne LUX VERITAS podpisują co jakiś czas ugody w imieniu Klientów , jednak jeżeli opiewają one na WYSOKĄ WARTOŚĆ. W zeszłym miesiącu udało nam się podpisać ugodę w 13 dni od podpisania umowy  w wysokości 75,000.00zł dla klientki po zmarłej siostrze.

APELUJEMY O ROZWAGĘ I MĄDROŚĆ W PODEJMOWANIU DECYZJI , KTÓREMU PODMIOTOWI ZLECIĆ PROWADZENIE SPRAW O ODSZKODOWANIE.

Nie podpisujemy zaniżonych ugód!

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.