Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Strona obsługuje frankowiczów:

CZY WYROK TSUE OZNACZA ULGĘ DLA FRANKOWICZÓW ?

Dzień tj.03.10.2019r. w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie indeksowanych kredytów frankowych jest ważnym dniem dla branży odszkodowawczej. Od stanowiska instytucji zależą dalsze losy frankowiczów, ale nie tylko. Należy pamiętać, że okres przedawnienia się zmienił i obecnie wynosi 6 lat. Pod znakiem zapytania stoi polska gospodarka. Może dojść do osłabienia się polskiej waluty, spowolnienia pracy sądów czy zwiększenia kosztów usług bankowych. Pamiętać należy jednak, że polskie banki zarabiały znaczne sumy na kredytach frankowych (nawet kilkanaście mld zł ), tak więc są przygotowane na wyrok TSUE i roszczenia klientów. Kredytobiorcy powinni pamiętać , że zgodnie ze zmianą KC możliwe jest składanie pozwów według miejsca zamieszkania kredytobiorcy a nie siedziby banku.

JAK VOX VERITAS Odszkodowania POMAGA FRANKOWICZOM ?

W Katowicach znajduje się nasz departament ds. kredytów frankowych i służymy pomocą w negocjacjach z bankiem i reprezentacji sądowej. Czekaliśmy na wyrok TSUE, gdyż sądy nie chciały wydawać wyroków bez wypowiedzenia się TSUE. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę. Złożymy w Twoim imieniu reklamację i wniosek przerywający bieg terminu przedawnienia,. Sporządzimy w Twoim imieniu pozew i wystąpimy w Twoim imieniu przed Sądem

 KORZYŚCI Z USŁUGI

  • unieważnienie klauzul niedozwolonych w Twojej umowie

  • zwrot nadpłaconych środków

  • oszczędności czasu

  • odzyskanie ubezpieczenia niskiego wkładu

  • odzyskanie różnic walutowych

  • przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia

SYTUACJA PO WYROKU TSUE I WPŁYW NA GOSPODARKĘ

Pozytywny wyrok TSUE to szansa dla frankowiczów na odzyskanie sporej sumy pieniędzy. To oznacza, że w najbliższym czasie może dojść do zwiększenia konsumpcji. Wiele wskazuje na to, że osoby które zaciągnęły kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego już niedługo będą mogły poczuć ulgę. Zdaniem ekspertów, pieniądze zaoszczędzone przez frankowiczów zostaną przeznaczone na inwestycje lub potrzeby bieżące, co doprowadzi do ożywienia gospodarki. W najlepszym przypadku znaczna część funduszy odzyskanych przez kredytobiorców trafi do budżetu państwa pod postacią podatków czy też kosztów procesowych. Taki scenariusz wydaje się być korzystny nie tylko dla osób z wątpliwymi kredytami, ale i całego społeczeństwa.

JAK UZYSKAĆ UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO ?

– CO OBEJMUJE ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ?

Analiza umowy kredytowej obejmuje badanie pod kątem ekonomicznym i prawnym zapisów umowy, ze szczególnym uwzględnieniem terminu zawarcia umowy, okresu kredytowania, postanowień dotyczących oprocentowania kredytu, sposobu naliczania odsetek, ustalania wysokości oprocentowania oraz zasad zmiany oprocentowania podczas obowiązywania umowy, kwot wpłaconych bankowi na poczet rat kredytowych oraz kwot ewentualnego roszczenia względem banku.

Po wstępnej analizie umowy kredytowej Kancelaria opracowuje wstępne wnioski i ocenia, czy możliwe jest sformułowanie konkretnych zarzutów do treści zapisów umowy kredytowej lub unieważnienia.

KREDYTY FRANKOWE – CO NAJCZĘŚCIEJ ZNAJDUJE SIĘ W UMOWIE?

Niedozwolone postanowienia umowne, w tym ograniczających równość stron umowy (prawo banku do przeliczania rat przy użyciu tabel kursowych ustalanych wyłącznie przez bank, prawo banku do zmiany wysokości oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych klauzul, prawo banku do pobierania opłat tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego),

sprzeczność z prawem i zasadami współżycia społecznego mechanizmu indeksacji kredytu, stosowanie w umowie kredytowej postanowień nieuzgodnionych z konsumentem, wiążących na podstawie uprzednio obowiązującego wzorca, naruszenie swobody umów oraz zasad współżycia społecznego, naruszenie przez bank obowiązków informowania wynikających z przepisów prawa krajowego i UE.

SYTUACJA BANKOWA PO WYROKU TSUE

Od dawna zwracano uwagę na to, że wyrok korzystny dla osób posiadających kredyt we frankach ożywiłby gospodarkę. Trzeba jednak spojrzeć na to z drugiej, gorszej strony. Mówi się o tym, że jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zrobił ruch, którego obawiały się rynki finansowe. Koszty ponoszone przez sektor bankowy mogą sięgnąć kilkudziesięciu mld zł. W trudnej sytuacji mogą znaleźć się PKO BP, Millennium, mBank, Getin Noble, Santander oraz BNP Paribas. To jednak nie wszystko. Kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego są niezgodne z prawem banki zostaną obciążone kosztami, które następnie na pewno zostaną przerzucone na klienta. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Otóż koszty usług w najbliższych miesiącach, a nawet latach mogą znacznie wzrosnąć, przez co prowadzenie rachunku bankowego będzie coraz droższe. W najlepszej sytuacji są tutaj klienci banków, które nie udzielały wątpliwych kredytów. Należy jednak pamiętać, że banki sporo zarabiały na kredytach bankowych , więc w efekcie są przygotowane na pozwy klientów.

JAKIE ROZWIĄZANIA REKOMENDUJE KANCELARIA?

Mając wiedzę i doświadczenie  w prowadzeniu procesów Kancelaria jest w stanie ocenić, czy droga sądowa w przypadku konkretnej umowy kredytowej jest uzasadniona, a w dalszym etapie postępowania sprecyzować odpowiednie roszczenia w stosunku do banku.

Kancelaria reaguje na zmiany w sytuacji prawnej, w szczególności zmiany linii orzeczniczej Sądów Najwyższych i dostosowuje swoją ofertę elastycznie do panujących warunków.

Wynik postępowania nigdy nie jest przesądzony, jednak na podstawie przeprowadzonej analizy jesteśmy w stanie oszacować orientacyjne szansy powodzenia procesu, jak również konieczne nakłady finansowe niezbędne do wszczęcia i prowadzenia sprawy przed sądem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na www.kredytyfrankowe.com.

Uzyskaj odszkodowanie

Zamów bezpłątną konsultację
Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.
Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.