KONTAKT CENTRALA:

 

VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o.

REGON: 366064166
NIP: 6342880556
KRS: 0000651942

Kapitał zakładowy: 30.000 zł
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SIEDZIBA:
Adres: ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
E-mail: biuro@voxveritas.pl
www.voxveritas.pl
Tel.: +48 22 290 33 77
Tel. kom.: +48 505 657 675

 

Kancelaria Vox Veritas Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO – przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Administratora: kontakt@voxveritas.pl

Formularz kontaktowy

NASZE ODDZIAŁY :

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY PARTNERÓW REKOMENDACYJNYCH – VOX VERITAS ODSZKODOWANIA
E-mail: biuro@voxveritas.pl
Tel.: +48 22 290 33 77

BIURO PRASOWE I MARKETINGU – VOX VERITAS ODSZKODOWANIA
E-mail: biuro@voxveritas.pl
Tel.: +48 22 290 33 77

ODSZKODOWANIA ŚLĄSK – VOX VERITAS ODSZKODOWANIA – DEPARTAMENT SPRAW PRZEDSĄDOWYCH I NEGOCJOWANIA UGÓD

Departament składa się z wyspecjalizowanych specjalistów w dziedzinie prawa. Negocjujemy w imieniu Klienta Wysokie Ugody za śmierć najbliższego członka rodziny w wyniku wypadku samochodowego, wypadku w pracy, w rolnictwie. Reprezentujemy również interesy rannych w wypadkach komunikacyjnych: trwałe inwalidztwo, obrażenia powyżej 7 dni. Wywalczane zadośćuczynienie i odszkodowanie zawsze jest akceptowane przez Klienta. Nie podpisujemy ugód bez zgody Klienta. Mandatem do negocjacji jest rozpoznawalność naszej Marki oraz wieloletnie doświadczenie prawników w tym obszarze.

Adres: ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
E-mail: biuro@voxveritas.pl
Tel.: +48 22 290 33 77
Tel. kom.: +48 505 657 675

DZIEDZICZENIE OFE/ZUS ŚLĄSK – KATOWICE – VOX VERITAS  – DEPARTAMENT DS. OFE/ZUS

Departament zrzesza specjalistów w dziedzinie prawa. Reprezentujemy Klientów na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w DZIEDZICZENIU OFE/ZUS. Wywalczamy  środki pieniężne dla: uposażonych, spadkobierców, małżonków. BEZPŁATNIE SPRAWDZAMY w jakim Funduszu Emerytalnym. Reprezentujemy również interesy  rodziny po stracie osób bliskich, trwałe inwalidztwo, obrażenia powyżej 7 dni. Mandatem do negocjacji jest rozpoznawalność naszej marki oraz wieloletnie doświadczenie prawników w tym obszarze. Zapewniamy profesjonalnych prawników zajmujących się tematyką zdarzeń losowych.

Adres: ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
E-mail: biuro@voxveritas.pl
Tel.: +48 22 290 33 77
Tel. kom.: +48 505 657 675

ODSZKODOWANIA WARSZAWA – VOX VERITAS ODSZKODOWANIA – DEPARTAMENT SPRAW SĄDOWYCH

Departament zrzesza specjalistów w dziedzinie prawa. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych na terenie całego Kraju. Specjalizujemy się w wywalczaniu wysokich odszkodowań i zadośćuczynień za śmierć najbliższego członka rodziny w wyniku wypadku samochodowego ,wypadku w pracy , w rolnictwie. Reprezentujemy również interesy rannych w wypadkach komunikacyjnych : trwałe inwalidztwo , obrażenia powyżej 7 dni. Mandatem do negocjacji jest rozpoznawalność naszej Marki oraz wieloletnie doświadczenie prawników w tym obszarze. Zapewniamy profesjonalnych prawników zajmujących się jedynie odszkodowaniami.

Adres: ul. Al. Solidarności 147/33
00-898 Warszawa
E-mail: biuro@voxveritas.pl
Tel.: +48 22 290 33 77
Tel. kom+48 696 085 005