Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny w wypadku ?

Śmierć członka rodziny to traumatyczne przeżycie, które powoduje ogromne cierpienie i ból psychiczny, poczucie straty. Gdy nasi bliscy tracą życie nie w wyniku choroby, ale w wypadku komunikacyjnym, za który odpowiada inny uczestnik ruchu drogowego, wiele osób odczuwa złość i poczucie niesprawiedliwości. Przepisy prawne przewidują możliwość pewnej rekompensaty za cierpienie, czyli zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie często pomaga dzieciom i najbliższym osoby zmarłej przystosować się do nowej sytuacji. Rodzina  mogła przecież pozostać bez środków do życia lub z ograniczonym budżetem. Podpowiadamy, jakie świadczenia obowiązują w kodeksie cywilnym i jak je uzyskać.

 

Wypadki przed 3.08 2018

Osoby, które utraciły najbliższych przed 3.08.2008 rokiem, mogą wnioskować o odszkodowanie z tytułu art. 446 paragraf 4 kodeksu cywilnego. Obowiązujące do tej daty przepisy uwzględniały odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej związane z utratą bliskiego w wypadku. Chodziło tutaj jednak nie tylko o utratę dochodów osoby, która zginęła (pogorszenie sytuacji ekonomicznej), ale także brak pomocy w wychowaniu dzieci, wpływ śmierci na pogorszenie zdrowia bliskiej osoby (np. po śmierci rodzica czy dziecka pozostały członek rodziny wpadł w poważną depresję).

 

Wypadki po 3.08. 2018

3 sierpnia 2018 roku wprowadzono zmianę w art. 446 paragraf 3 kodeksu cywilnego, która sprawiła, że polskie prawo stało się bardziej przyjazne dla bliskich osób, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych. Wprowadzono możliwość wnioskowania o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. To świadczenie jest niezależne od stopnia pogorszenia sytuacji materialnej rodziny w chwili śmierci jej członka. Uznano, że więź pomiędzy dziećmi, a rodzicami czy wnuczkami, a dziadkami może być na tyle duża, że śmierć jednej z osób powoduje ogromne cierpienie, utratę oparcia i niemożliwość kontaktu, za co taka osoba ma prawo domagać się zadośćuczynienia od odpowiedzialnego za wypadek. Szkody osobowe są pokrywane z polisy OC sprawcy wypadku, dlatego należy je zgłosić do właściwej firmy ubezpieczeniowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, za wypadek śmiertelny bliskiej osoby rodzina nadal może ubiegać się od odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej oraz zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem osoby zmarłej. Kolejnym świadczeniem jest renta alimentacyjna, której zadaniem jest uzupełnienie dochodów osób, które pobierały alimenty od osoby zmarłej w wypadku (niezależnie od tego, czy na zmarłym ciążył sądowy obowiązek alimentacyjny, czy dobrowolnie wspierał członków rodziny finansowo).

Art. 362 kodeksu cywilnego reguluje również sytuację, gdy poszkodowany w wypadku został uznany za współwinnego tego zdarzenia. W tym przypadku odszkodowanie pomniejsza się o wskaźnik procentowy ustalony przez sąd według stopnia winy za zdarzenie.

 

Jak ustalana jest wysokość zadośćuczynienia za wypadek śmiertelny?

Podczas ustalania wysokości zadośćuczynienia za wypadek śmiertelny sądy najczęściej biorą pod uwagę długotrwałość cierpienia po śmierci poszkodowanego w wypadku, stopień krzywdy spowodowany śmiercią poszkodowanego oraz stopień pokrewieństwa z poszkodowanym. Ponadto ocenia się wiek osoby wnioskującej o zadośćuczynienie, wpływ śmierci bliskiego na funkcjonowanie jego rodziny czy funkcję, którą zmarły spełniał w rodzinie. Kryteria te brane są pod uwagę m.in. przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za śmierć matki, ojca, babci czy dziadka.

W przypadku śmierci dziecka sądy biorą pod uwagę jego wiek, nagłe rozerwanie więzi z rodzicami oraz brak możliwości uczestniczenia w jego rozwoju.

 

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie?

 Należy zgłosić szkodę na osobie do TU, w którym sprawca wypadku posiadał polisę OC. W zgłoszeniu powinny zostać opisane doznane krzywdy, należy dokonać również ich wyceny. Ważne są dowody, które będą potwierdzać roszczenia. W VOX VERITAS pomagamy Klientom uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek śmiertelny bliskiej osoby. Często doradzamy walkę na drodze sądowej, a nie ugodę z ubezpieczycielem, który może starać się zaniżyć wysokość zadośćuczynienia lub renty alimentacyjnej.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czytaj także:

zacznij z nami chodzić

Bezpłatna