Jak uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku? (ranny w wypadku)

Z polisy OC sprawcy wypadku poszkodowani najczęściej walczą o naprawę szkody majątkowej (zwrot kosztów naprawy uszkodzonego samochodu). Często jednak szkody materialne to nie jedyna strata, która wiąże się z takim wydarzeniem. W wypadku komunikacyjnym można doznać poważnych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia. Niejednokrotnie poszkodowani są poważnie ranni i potrzebują kosztownego leczenia lub rehabilitacji. Długie kolejki na NFZ zwykle zmuszają ich do korzystania z kosztownych placówek prywatnych.

Więcej szczegółów : www.voxrehabilitaacja.pl

 

Zadośćuczynienie za doznane krzywdy dla wielu osób jest jedynym sposobem, aby uzyskać środki potrzebne na prywatną rehabilitację. Doświadczenie pokazuje, że taką rekompensatę szybciej można wywalczyć z polisy OC sprawcy niż z powództwa cywilnego przeciwko takiej osobie. Podpow

iadamy, jak je uzyskać.

 

Zadośćuczynienie, a odszkodowanie – czym się różnią?

W powszechnej świadomości zadośćuczynienie i odszkodowanie traktowane są jako synonimy. Przepisy prawa cywilnego wyraźnie jednak rozróżniają je jednak jako 2 zupełnie różne pojęcia. Odszkodowanie dotyczy zwrotu za szkody majątkowe (np. uszkodzenie samochodu, zalanie mieszkania, pożar domu). Zadośćuczynienie jest rekompensatą za negatywne przeżycia – np. cierpienie, ból, utratę zdrowia czy konieczności zmiany planów (wypadek może stać się przeszkodą dla awansu w pracy, podjęcia nowego zatrudnienia, rozpoczęcia studiów podyplomowych itp.).

 

O jakie środki mogą ubiegać się osoby, które doznały wypadku?

Osoby, które doznały wypadku komunikacyjnego mogą ubiegać się o kilka różnych świadczeń (na podstawie odpowiednich artykułów kodeksu cywilnego). Są to:

  • zwrot kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji, zakupu lekarstw czy kosztów poniesionych na dojazd do placówek medycznych (na podstawie art. 444 paragraf 1 kodeksu cywilnego),
  • zadośćuczynienie za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne, traumatyczne przeżycia i krzywdę związaną z wypadkiem (art. 445 paragraf 1 kodeksu cywilnego),
  • zwrot utraconych zarobków w czasie rekonwalescencji po wypadku i późniejszego leczenia oraz rehabilitacji (gdy poszkodowany jest uznany przez lekarza za niezdolnego do pracy, na podstawie art. 361 paragraf 2 kodeksu cywilnego),

Zadośćuczynienie – jak się o nie ubiegać?

 

Osoby, które chcą uzyskać zadośćuczynienie lub zwrot kosztów poniesionych na prywatną rehabilitację niezbędną, aby powrócić do zdrowia po wypadku, muszą zgłosić szkodę osobową. Zgłoszenia należy dokonać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC. Roszczenie najczęściej przedawnia się po 3 latach od wypadku. Poważniejsze wypadki (w których poszkodowani doznali rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni) są uznawane przez polskie prawo za występek. Występki przedawniają się dopiero po 20 latach od momentu zdarzenia.

 

Jak wyliczane jest zadośćuczynienie?

Przy zgłaszaniu szkody osobowej należy wskazać kategorie roszczeń i określić, ile pieniędzy domagamy się z poszczególnych tytułów. Przeliczenie własnego bólu, cierpienia i zdrowia na pieniądze jest bardzo trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która zajmuje się podobnymi sprawami. W VOX VERITAS zawsze podpowiadamy Klientom realne sumy, które są możliwe do wywalczenia za poszczególne krzywdy. Ubezpieczyciele często nie zgadzają się z kwotami podawanymi przez Klientów, ale profesjonalna kancelaria, w takich sytuacjach, pisze odwołania (reklamacje), a w razie dalszych problemów może zgłosić skargę do Rzecznika Finansowego.

Kwoty zadośćuczynień nie są stałe czy wyliczane na podstawie ogólnie obowiązujących tabel. Świadczenie to ma rekompensować straty, dlatego bardzo ważne jest szczegółowe opisanie i uzasadnienie poszczególnych roszczeń.

Znaczenie ma m.in.:

  • rozległość i stopień obrażeń poniesionych w wypadku,
  • wiek i miejsce zamieszkania poszkodowanego,
  • zawód poszkodowanego,
  • to, czy wypadek pozbawił rannego możliwości zarobkowania i wyraźnie obniżył jego dotychczasowy standard życia.
Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.