Dziedziczenie z PPK

Dziedziczenie z PPK – co powinniśmy wiedzieć o pracowniczych planach kapitałowych

1 lipca 2019 roku firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników korzystają z  systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Do PPK automatycznie przypisywani są pracownicy w wieku 15 – 55 lat. Pozostałe osoby, które przekroczyły 55. rok życia mogą przystąpić do PPK samodzielnie wypełniając odpowiedni wniosek. Wszyscy uczestnicy PPK w dowolnym momencie mogą z niego zrezygnować lub do niego przystąpić.

W jaki sposób dziedziczone są środki zgromadzone w PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe cieszą się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem. Stanowią one pewnego rodzaju skarbonkę, do której można odkładać pieniądze na emeryturę. Co jednak w przypadku śmierci osoby, która skorzystała z tego rodzaju zabezpieczenia finansowego?

Zgodnie z ustawą środki zgromadzone w  PPK podlegają dziedziczeniu. Mogą one zostać wypłacone osobie, bądź osobom wskazanym w dyspozycji, bądź spadkobiercom zmarłego – członkom jego rodziny, jak również osobom z nim niespokrewnionym. Wskazanie osoby uprawnionej nie wymaga jej zgody. Osoba uprawniona nabędzie prawo do świadczenia niezależnie od swojej wiedzy, z chwilą śmierci uczestnika PPK. Dziedziczenie następuje w formie wypłaty transferowej na konto PPK, PPE lub IKE albo za pomocą przekazu pieniężnego.

W przypadku, gdy osoba przystępująca do PPK w chwili śmierci pozostawała w związku małżeńskim, połowę środków przez nią zgromadzonych dziedziczy małżonek, w takim zakresie, w jakim środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki z rachunku PKK są przekazywane osobom wskazanym w dyspozycji. W przypadku braku dyspozycji uczestnika PPK i wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK,  będą one podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Jeżeli jest taka wola zmarłego może on w testamencie powołać swoich spadkobierców. W przeciwnym wypadku środki będą dziedziczone zgodnie z ustawą przewidzianą w kodeksie cywilnym.

Jakie dokumenty są wymagane do odzyskania pieniędzy z PPK?

By odzyskać pieniądze z PPK małżonek osoby zmarłej zobowiązany jest do dostarczenia odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia o stosunkach istniejących między nim a zmarłym uczestnikiem PPK. Wypłata dokonywana jest w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wymienionych dokumentów.

Kwoty  dziedziczone z PPK  nie podlegają opodatkowaniu

Zgodnie z  art. 21 ust. 1 pkt 47g ustawy o PIT, pieniądze otrzymane przez małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby przez niego wskazane są zwolnione z podatku dochodowego. Nie podlegają również podatkowi od spadków i darowizn, zgodnie z art. 3 pkt 4a ustawy. Jeśli więc nabycie tych środków zostało wyłączone z opodatkowania, to osoby uposażone nie mają też obowiązku informowania Urzędu Skarbowego o przekazywaniu im środków w wyniku śmierci uczestnika PPK.

Dowiedz się więcej o dziedziczeniu z IKE oraz dziedziczeniu z ZUS i OFE

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.