Dziedziczenie z IKE

Dziedziczenie z IKE oraz z OFE do IKE od 01 czerwca 2020

Dużą zmianą w systemie emerytalnym, która czeka nas już niebawem będzie przeniesienie pieniędzy z  Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), które obecnie zarządzają OFE, staną się Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (TFI), zaś aktualne OFE przekształcą się w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO). Przeniesienie pieniędzy z OFE na IKE spowoduje, że staną się one własnością oszczędzających. Ta zmiana wiąże się z koniecznością zapłaty 15-procentowego podatku od przenoszonych z OFE do IKE środków. Taki jest domyślny wybór dla każdego posiadacza OFE. Istnieje też druga możliwość – przekazanie wszystkich pieniędzy z OFE do ZUS – wtedy w całości zostaną doliczone do podstawy zarobków, od których liczona będzie przyszła emerytura. Uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE czy też do ZUS. O ile jednak ci, którzy zdecydują się na IKE, nie będą musieli nic robić (pieniądze z OFE zostaną przekierowane na IKE automatem), to ci którzy wybiorą ZUS, będę musieli wypełnić deklarację. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie wybór „opcji domyślnej z IKE”.

Kto może dziedziczyć pieniądze z IKE?

W przypadku oszczędzania na IKE  bardzo ważny jest fakt, iż wpłacane środki stanowią  prywatną własność właściciela konta. Nie zostaną więc w żadnym przypadku przejęte przez państwo. Każdy oszczędzający na emeryturę na koncie IKE może wyznaczyć osoby uprawnione, które w przypadku jej  śmierci odziedziczą zgromadzone na nim środki.

Wskazując więcej niż jedną osobę, możemy określić ich procentowy udział w spadku. Taka dyspozycja może zostać zmieniona w dowolnym momencie. Warto w tym miejscu podkreślić, że w momencie wskazywania osoby uprawnionej, środki dziedziczone nie wchodzą do masy spadkowej. W przypadku śmierci osoby oszczędzającej na rachunku IKE zgromadzone pieniądze są dziedziczone tak samo, jak pieniądze na koncie bankowym. Są one zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Osoby uposażone lub spadkobiercy mogą decydować o rozdysponowaniu środków, do których nabyli uprawnienia. Mogą od razu wypłacić je z konta lub przenieść te pieniądze w formie wypłaty transferowej na swoje własne konto IKE.  W tej sytuacji kwota wniesiona na własne IKE nie jest liczona do limitu wpłat, jaki przysługuje spadkobiercy lub osobie uposażonej w danym roku kalendarzowym.

Jakie dokumenty są wymagane do dziedziczenia z IKE?

W przypadku śmierci oszczędzającego, osoby uposażone powinny dostarczyć do instytucji finansowej, w której podpisana była umowa o prowadzenie IKE:

  • akt zgonu oszczędzającego,
  • wniosek o dokonanie wypłaty
  • dokument potwierdzającego tożsamość uprawnionego.

Gdy prawo do spadku zostało nabyte w drodze sądowej należy dostarczyć postanowienie sądu oraz zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków lub orzeczenie sądowe w tej sprawie. Wymagane są także  dokumenty potwierdzające tożsamość spadkobiercy lub spadkobierców, w przypadku gdy jest ich więcej.

 

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.